Articole

Înapoi
Informativ

Centrul Internaţional „La Strada” anunţă concurs de angajare a unei persoane pentru funcția de Director/ Directoare de Program

Suntem o organizație neguvernamentală care apără drepturile omului. De mai bine de două decenii, depunem toate eforturile pentru a consolida o societate sensibilă la problemele care afectează femeile şi copiii, o societate care să vrea și să poată să protejeze eficient victimele violenței în familie, abuzului și exploatării sexuale, traficului de ființe umane.

Misiunea noastră este să contribuim la respectarea drepturilor şi intereselor legitime ale femeilor şi copiilor din Republica Moldova la toate nivelurile – individual, legislativ şi executiv. Promovăm acest lucru printr-o abordare complexă a activităților noastre: informare şi educație, sprijin direct şi asistență acordate beneficiarilor, prin consolidarea capacităților profesioniștilor şi prin dezvoltarea politicilor.

DETALII DESPRE FUNCȚIA PROPUSĂ

Regim de muncă: 40 de ore pe săptămână.

Data de start: negociabilă (orientativ - 2 mai 2022)

 

Principalele sarcini:

 1. Participă la elaborarea şi implementarea planului strategic al planului de acţiuni al AO Centrul Internaţional „LA STRADA”,
 2. Asigură elaborarea şi buna implementare a planului de acţiuni al programului pe care îl conduce;
 3. Gestionează şi coordonează activitatea departamentelor din cadrul programului, serviciilor de consiliere, a echipelor mobile din cadrul programului;
 4. Contribuie la implementarea activităţilor de promovare a programului;
 5. Identifică necesităţile de instruire a angajaţilor şi contribuie la organizarea instruirilor în conformitate cu planul de dezvoltare al organizaţiei;
 6. Coordonează scrierea proiectelor în conformitate cu planul strategic al organizaţiei;
 7. Contribuie la indentificarea şi dezvoltarea parteneriatelor strategice cu structurile de stat, organizaţiile neguvernamentale şi internaţionale;
 8. Elaborează rapoarte de activitate;
 9. Reprezintă organizaţia la nivel naţional şi internaţional
 10. Îndeplineşte alte responsabilităţi la solicitarea Președintei organizației.

 

Cerinţe faţă de candidaţi/candidate:

 • Experiență de minim 5 ani într-o organizație neguvernamentală, organizație internațională ori într-o altă instituție, relevantă poziției;
 • Experiența de colaborare cu instituțiile publice, donatori, fundații sau instituții internaționale va constitui un avantaj comparativ;
 • Devotament faţă de problemele dreptului omului, față de organizație și valorile acesteia;
 • Studii superioare într-un domeniu relevant pentru activitatea în cadrul organizației (drept, management, științe sociale, etc.);
 • Cunoştinţe şi experienţă în domeniul funcţionării organizaţiilor neguvernamentale;
 • Experienţă în managementul resurselor umane;
 • Capacităţi analitice și organizatorice
 • Cunoaşterea la nivel avansat a limbilor română, engleză și rusă (vorbit şi scris);
 • Competențe avansate de utilizare a computerului.

 

Condiții de muncă:

 • Directorul/Directoarea de Program se va subordona Directoarei Executive a „La Strada”;
 • Va face parte dintr-o echipă profesionistă, dinamică și în proces continuu de dezvoltare;
 • Va avea un salariu motivant, care va depinde de calificarea, experiența persoanei și de performanţele înregistrate în cadrul organizației.

Persoanele interesate sunt rugate sa trimită CV-ul, o scrisoare de intenție în limba engleză până la data de 30 aprilie 2022, ora 18.00Scrisoarea trebuie să conțină și datele de contact ale persoanelor de referință (cel puțin două). Dosarele sunt așteptate la adresa: office@lastrada.md cu specificarea Concurs Director/Directoare de Program.

Selectarea candidatului/candidatei va fi făcută în baza analizei CV-urilor și scrisorilor de intenție depuse, urmată de un interviu. Doar candidații și candidatele preselectați/preselectate vor fi contactați telefonic pentru un interviu.

Prin depunerea documentelor pentru funcția solicitată, candidatul/a consimte implicit verificarea de către Centrul Internaţional „La Strada” a informației furnizate.

Telefoane de încredere