Articole

Înapoi
Informativ

Centrul Internațional „La Strada” a extins concursul pentru selectarea unei companii media/echipe de producție care va elabora un material video de informare privind Serviciul Telefonul de Încredere pentru Femei și Fete 0 8008 8008

Context

Centrul Internațional „La Strada” este o organizație neguvernamentală, activitatea căreia vine să contribuie la edificarea unei societăți în care drepturile omului sunt respectate. Principalii beneficiari ai Centrului sunt femeile și copiii, care sunt sau au fost afectați de pe urma traficului de ființe umane, violenței în familiei și violenței sexuale. La Strada are ca misiune asigurarea respectării drepturilor și intereselor legitime ale acestor femei și copii din Republica Moldova la toate nivelurile - individual, legislativ și executiv. Mai multe informații despre CI „La Strada” pot fi găsite pe pagina web www.lastrada.md.

În perioada iunie – noiembrie 2023, CI „La Strada”, implementează proiectul „Îmbunătățirea accesului victimelor infracțiunilor la servicii de sprijin prin informare și creșterea gradului de conștientizare”, în cadrul căruia va desfășura activități de informare și sesnsibilizare pentru promovarea serviciilor disponibile pentru reabilitarea victimelor infracțiunilor, inclusiv femei și fete, victime ale violenței bazate pe gen, în special violența domestică și violența sexuală, victime ale traficului de persoane și copiii, victime ale abuzului și exploatării sexuale.

Pentru a promova serviciile de consiliere și asistență pentru femei și fete, victime ale violenței de gen, în special violenței domestice și violenței sexuale, va fi elaborat un videoclip informativ de sensibilizare și furnizare de informații despre serviciile disponibile.

În context, CI „La Strada” anunță concurs de selectare a unei companii media sau echipe de producție, pentru producerea unui material video (spot video) de informare și promovare a serviciilor de consiliere și asistență a Telefonului de Incredere pentru Femei și Fete 0 8008 8008, care odată apelat oferă suport femeilor și fetelor, victime ale diferitor tipuri de violență.

Obiective specifice

Sarcinile specifice puse în fața companiei media/ofertantului sunt următoarele:

 • Elaborarea conceptului/scenariului pentru materialul video.
 • Elaborarea a cel puțin 2 concepte diferite de reprezentare video/grafică a spotului.
 • producerea materialului video, după aprobarea conceptului, inclusiv planificarea, selectarea/recrutarea participanților/actorilor, identificarea locațiilor pentru filmare și post- producția.
 • adaptarea materialul video la toți parametrii tehnici solicitați de platformele online de promovare și rețelele de socializare și transmiterea tuturor sursele aferente realizării acestuia.
 • elaborarea a 5 fotografii-cover cu secvențe relevante din materialul video care vor fi utilizate ca instrumente de promovare a spotului pe canalele de social media.

Cerințe față de produsul video

Materialul video va corespunde următoarelor cerințe: 

 • Videoclipul va servi drept ghid pentru femeile și fetele care se confruntă cu violența și sunt în căutarea serviciilor de reabilitare.
 • Va implica colaborarea cu actori profesioniști (adulți și adolescenți) care vor transmite fidel și autentic stările, emoțiile și mesajele prevăzute în scenariu).
 • Va avea o durată de cel mult 3 minute.
 • Va fi elaborat cu utilizarea tehnologiilor avansate și actuale de producție care vor fi descrise de ofertant în propunerea sa.
 • Va fi elaborat într-un un limbaj autentic și credibil pentru publicul-țintă.
 • Va fi subtitrat în limba rusă și va conține elementele de branding și vizibilitate ale implementatorului și partenerilor Proiectului.
 • Va fi livrat către CI „La Strada” în format FullHD.

Cerințe etice 

În cazul în care la filmarea materialului video vor participa copii și femei/fete victime ale violenței, compania media selectată (Prestatorul) va asigura respectarea următoarele principii:

 • Prioritatea numărul unu o constituie interesul superior al copiilor și victimelor care participă la filmări.
 • Participarea la filmări trebuie să fie aprobată și confirmată prin acorduri scrise, pentru copii de către reprezentanții legali.
 • Participarea la filmări trebuie să fie etică.
 • Participarea la filmări trebuie să fie voluntară, orice participant la filmări are dreptul să se retragă oricând.
 • Nicio persoană nu trebuie să fie vătămată în vreun fel sau altul, ca urmare a consimțământului exprimat de a participa la filmări.
 • Bunăstarea psiho-emoțională și securitatea participanților la filmări și a membrilor echipei de proiect va constitui o prioritate.

Cerințe și criterii de eligibilitate a echipei de producție

CI „La Strada” va selecta compania/echipa în baza următoarelor criterii:

 • Confirmarea faptului că dispune de resurse tehnice și umane suficiente pentru executarea contractului în termenele prevăzute de contract.
 • Experiență dovedită în elaborarea produselor video similare (experiența de lucru cu ONG-uri sau organizații internaționale active în domeniul drepturilor omului vor constitui un avantaj).
 • Abordare creativă, punctualitate, flexibilitate și responsabilitate în procesul de lucru.
 • Reputația companiei (scrisorile de recomandare vor constitui un avantaj).

 Dosarul de participare la concurs va conține:

 • Copia certificatului de înregistrare a companiei/extrasul din registrul de stat al persoanelor juridice.
 • Oferta financiară, prezentată în MDL, cu indicarea sumei brute pentru persoane fizice și cu TVA inclus pentru persoanele juridice.
 • CV-ul persoanei fizice sau un brief al companiei ofertante (denumirea, adresa poștală, datele bancare, telefonul de contact, adresa electronică, persoana responsabilă, date relevante din activitatea companiei etc).
 • Portofoliul lucrărilor relevante elaborate în ultimii 2 ani (minim 3 produse video) și portofoliul de clienți, cu specificarea experienței de producere a spoturilor cu mesaje sociale.
 • Planul calendaristic de realizare a materialului video.
 • Perioada de executare a serviciilor.

Echipa selectată va asigura executarea serviciilor de producere a materialului video, conform unui calendar coordonat și aprobat de CI „La Strada”. Materialul video va fi produs, aprobat și livrat nu mai târziu de 10 octombrie 2023.

Data limită de prezentare a dosarelor: 10 august 2023, ora 18:00.

Dosarele pot fi expediate la adresele de e-mail: comunicare@lastrada.md . Doar echipa selectată vor fi contactată pentru discutarea detaliilor contractuale.

Persoană de contact: Elena Căpățînă, comunicatoare, CI „La Strada”; tel.: 079 4543 44

 

Telefoane de încredere