Articole

Înapoi
Activitate

Celebrând femeile care luptă pentru demnitatea umană

Sute de mii de fiinţe umane de pe întregul glob sunt exploatate în trafic, iar 80% din victimele sclaviei moderne sunt femei şi fete. Peste 60% dintre ele vin din Europa, Elveţia fiind o ţară de destinaţie şi tranzit. Conform estimărilor ONU, în fiecare an circa 700.000 de femei şi copii nimeresc în reţelele de traficanţi, bine organizate; 120.000 de femei, majoritatea din Moldova, Ucraina, Belarus, Rusia şi România, dar şi din Nigeria, Columbia şi Ecuador sunt abandonate pe piaţa Europei de Vest.

Cu aceste statistici, în ziua de 8 martie, s-au deschis dezbaterile pe marginea filmului „Preţul sexului” (de Mimi Chakarova), a cărui proiecţie a fost realizată în cadrul sesiunii „Traficul de femei: care e reacţia Europei?” de la festivalul de filme şi forul internaţional pentru drepturile omului, care a avut loc la Geneva, Elveţia, între 7 şi 16 martie curent. Este a 12 ediţie a acestui festival-forum, consacrată în acest an unor femei activiste pentru drepturile omului, cum ar fi Sobath Somphone, figură eminentă a societăţii civile din Laos, arestată în noaptea de 15 decembrie 2012 şi ulterior dispărută, scriitoarea belorusă Ales Baliatschi, vicepreşedinte a Federaţiei Internaţionale pentru Drepturile Omului, încarcerată într-o colonie penitenciară cu regim sever la 4 august 2011. 

La sesiunea în cauză a fost prezentă şi Daniela Misail-Nichitin, una din fondatoarele Centrului Internaţional „La Strada”, participând în dezbateri alături de Florence Tercier, directorul Programului „Issues Affecting Women” (Probleme ce afectează femeile), Fundaţia OAK, şi Mariana Katzarova, expert internaţional anti-trafic şi drepturile omului. Toate trei experte s-au expus iniţial asupra peliculei cinematografice „Preţul sexului”, care a fost de fapt filmată si în Republica Moldova, fiind o combinată dintre mărturiile victimelor traficului de fiinţe umane, revenite acasă, si opiniile specialiştilor la acest capitol. Daniela Misail-Nichitin a relatat publicului şi reprezentanţilor presei despre faptul cum s-a modificat fenomenul din 2009 până în prezent, ce acţiuni au fost întreprinse pentru a preveni şi combate fenomenul într-o ţară de origine, cum este Republica Moldova. În cadrul dezbaterilor au fost abordate de asemenea şi alte aspecte ale problemei: efectul actelor normative, a Convenţiilor şi Directivelor Consiliului Europei, cum se modifică programele de asistenţă şi protecţie a victimelor traficului, dar şi ce mai este nou în domeniul prevenirii acestui fenomen, ce ar mai trebui de întreprins pentru a curma fenomenul trafic de fiinţe umane.

Organizat în chiar inima Genevei şi combinând organic cinematografia cu drepturile omului, festivalul-for internaţional s-a erijat ca o vastă platformă în apărarea celor care riscă cu viaţa lor, susţinând drepturile omului peste tot unde ele sunt încălcate, în special în statele adesea traversate excesiv de atentate asupra demnităţii umane.

Telefoane de încredere