Articole

Înapoi
Informativ

Căutăm consilier(ă) la Linia Fierbinte pentru migrație sigură și anti-trafic

* На русском ниже*

Centrul Internațional „La Strada” anunță concurs de angajare pentru postul vacant de consilier(ă) la serviciul telefonic Linia Fierbinte pentru migrație sigură și anti-trafic 0 800 77777.

Menirea acestui serviciu este prevenirea traficului de fiinţe umane prin promovarea unei migraţii sigure şi facilitarea accesului la asistenţă pentru victime.

Cerinţe faţă de candidat(ă):

 • Studii superioare, preferabil în domenii sociale (psihologie, asistenţă socială, pedagogie, etc)
 • Cunoaşterea limbilor română, rusă și engleză (cunoaşterea limbii ucrainene constituie un avantaj)
 • Cunoaşterea calculatorului la nivel de utilizator (aplicaţii MS Office, internet)
 • Experienţa de lucru cu grupuri social-vulnerabile constituie un avantaj

Competenţe:

 • Abilităţi de lucru cu persoane aflate în dificultate
 • Capacitate de lucru în condiţii de stres
 • Flexibilitate şi disponibilitate de a munci în ture și suplimentar
 • Corectitudine, empatie şi confidenţialitate în relaţia cu beneficiarii.

Responsabilităţile consilierului/consilierei:

 • Suport informaţional în domeniul angajării la muncă peste hotare, în baza acordurilor bilaterale semnate de Republica Moldova
 • Consiliere telefonică în domeniul migraţiei sigure şi facilitarea accesului la asistenţă în cazuri de trafic de fiinţe umane
 • Consiliere telefonică refugiaților în situație de vulnerabilitate sau în situații de exploatare pe teritoriul Republicii Moldova
 • Evaluarea necesităţilor imediate şi potenţialului risc de expunere la situaţii de trafic de fiinţe umane şi exploatare
 • Facilitarea accesului beneficiarilor la asistenţă corespunzătoare, îndrumare şi referire către instituţiile, autorităţile şi specialiştii responsabili de domeniu
 • Participarea la colectarea informaţiei necesare pentru consilierea telefonică
 • Înregistrarea şi evidenţa sunetelor conform protocolului prestabilit
 • Scrierea articolelor şi administrarea site-ului serviciului.

Selectarea candidaţilor se va face conform următoarelor etape:

1) Concursul dosarelor

2) Interviul

3) Seminarul de instruire

Dosarul de concurs va conține:

 • CV-ul
 • Scrisoarea de motivare.

Persoanele interesate sunt rugate să expedieze dosarul de concurs la adresa de

e-mail: ecoban@lastrada.md, până la data de 8 aprilie 2022.

Telefon de contact: 022 23 33 09, 0800 77777.

Doar persoanele selectate vor fi contactate pentru interviu.

 

***

Ищем консультанта на Горячую линию по борьбе с торговлей людьми

 

Международный центр «Ла Страда» объявляет о вакансии консультанта Горячей линии по безопасной миграции и противодействию торговле людьми 0 800 77777. Целью данной службы является предотвращение торговли людьми путем содействия безопасной миграции и облегчения доступа жертв к помощи.

Требования к кандидатам:

 • Высшее образование, желательно в социальной сфере (психология, социальная работа, педагогика и т.д.)
 • Знание румынского, русского и английского языков (знание украинского языка является преимуществом)
 • Уверенный пользователь MS Office
 • Опыт работы с социально уязвимыми группами является преимуществом

Навыки и умения:

 • Навыки работы с людьми оказавшимися в трудной ситуации
 • Способность работать в условиях стресса
 • Гибкость и готовность работать дополнительно
 • Корректность, эмпатия и конфиденциальность в отношениях с бенефициарами

Обязанности консультанта:

 • Информационная поддержка в сфере трудоустройства за границей на основе двусторонних договоров, подписанных Республикой Молдова
 • Консультирование по телефону в сфере безопасной миграции и облегчение доступа к помощи в случаях торговли людьми
 • Консультации по телефону для беженцев, находящихся в уязвимом положении или в ситуациях эксплуатации на территории Республики Молдова
 • Оценка потребностей и потенциального риска стать жертвой торговли людьми и эксплуатации
 • Облегчение доступа бенефициаров к необходимым службам, перенаправление к учреждениям, ведомствам и специалистам, ответственным за данную область.
 • Участие в сборе информации, необходимой для телефонного консультирования
 • Учет звонков согласно протоколу
 • Написание статей для сайта migratiesigura.md

 

Отбор кандидатов будет осуществляться в соответствии со следующими этапами:

 1. Отбор резюме
 2. Собеседование
 3. Обучающий семинар

 

Конкурсное досье должно содержать:

 1. Резюме
 2. Мотивационное письмо

Заинтересованных лиц просим отправлять досье по электронному адресу: ecoban@lastrada.md до 8 апреля 2022 года.

Телефон:  022 23 33 09, 0800 77777.

Только отобранные/соответствующие требованиям кандидаты будут приглашены на собеседование.

 

Telefoane de încredere