Articole

Înapoi
Activitate

Camera de Audiere a Copilului şi pe alte meridiane

O masă rotundă cu tema „Audierea minorilor: o provocare pentru justiţia juvenilă!” a fost organizată între 3 – 4 aprilie 2013 la Bucureşti, cu suportul Ambasadei Republicii Franţa şi participarea mai multor ministere, organizaţii neguvernamentale din România, Franţa, Bulgaria şi Republica Moldova. Organizat în cadrul proiectului „Audis: pentru o mai bună audiere a minorilor!”, participanţii la masa rotundă şi-au propus să facă o analiză a situaţiei actuale privind audierea minorilor în sistemul de justiţie juvenilă, a cadrului legislativ şi a practicilor de audiere a minorilor în aceste ţări. Evenimentul a mai constituit şi un prilej de a dezbate aspecte ale audierii minorilor în condiţii optime, ale lucrului în echipe multidisciplinare şi interdisciplinare, precum şi cele ale coordonării între diferiţi profesionişti cu competenţe în domeniul protecţiei copiilor.

La masa rotundă, cu prezentări având genericul „Audierea minorilor în procedurile penale şi civile în Republica Moldova”, a participat şi un grup de specialişti de la Chişinău: Veronica Rusu, Ministerul Justiţiei, Dina Rotarciuc, Consiliul Suprem al Magistraturii, Tatiana Buianina, Centrul Internaţional pentru Protecţia şi Promovarea Drepturilor Femeii „La Strada”, Diana Teberneac, Centrul Naţional de Prevenirea a Abuzului fata de Copii. Dacă protagoniştii structurilor de drept s-au referit în temei la cadrul legal ce vizează consolidarea sistemului justiţiei juvenile şi pregătirea avocaţilor specializaţi în domeniu, cele două reprezentante ale societăţii civile de la Chişinău au împărtăşit colegilor din ţările vecine propriile practici de organizare şi echipare a Camerei e Audiere a Copilului, care funcţionează în organizaţiile respective deja de câţiva ani, precum şi ce trebuie de făcut pentru a avea un serviciu eficient de audiere a minorilor (formarea profesională şi organizarea cursurilor de perfecţionare, elaborarea unui mecanism de evaluare a prestaţiei serviciilor specialiştilor, ceea ce ar permite perfecţionarea continuă a practicilor de audiere a copiilor victime-martori, crearea unui număr suficient de camere, special amenajate pentru audierea copiilor, micşorarea numărului de audieri a copilului şi implicit, reducerea victimizării repetate etc.).

Întrunirea de la masa rotundă a fost urmată de o reuniune tehnică privind amenajarea a două săli de audiere a minorilor în Craiova şi Cluj. În urma dezbaterilor în plen, dar şi în cadrul atelierelor de lucru, s-a decis ca respectivele două săli de audiere să fie amenajate în cadrul direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţia copilului de la nivelul celor două judeţe. Totodată, au mai fost stabilite procedurile de lucru, competenţele şi rolurile specialiştilor din echipele de audiere. Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dolj şi-a asumat rolul de coordonator, având responsabilitatea de a derula prezentul proiect la nivelul judeţului Dolj.

Mariama Diallo, ataşat de cooperare regională „Drepturile Copilului: România – Bulgaria – Republica Moldova”, a mulţumit partenerilor pentru implicare în proiectul „Audis: pentru o mai bună audiere a minorilor”, proiect ce va contribui la ameliorarea condiţiilor de audiere a minorilor în România, mai precizând că în cadrul cooperării regionale pentru drepturile copilului organizatorii evenimentului şi-ar dori să favorizeze în egală măsură schimbul de experienţă şi bune practici în domeniul audierii minorilor cu instituţii şi ONG din Bulgaria şi Republica Moldova. Participanţii au subliniat, la rândul lor, că asistenţa socială acordată minorilor este o prioritate atât a structurilor de stat, cât şi a celor neguvernamentale. Totodată ei au fost de acord că înfiinţarea unor astfel de locaţii este oportună, deoarece procedura de audiere este bine să reflecte preocuparea pentru interesul suprem al copilului, ea urmând să fie efectuată de specialişti cu competenţă în domeniu şi într-un spaţiu care să asigure protejarea intimităţii copilului, o atmosferă prietenoasa intervievării.

Telefoane de încredere