Articole

Înapoi
Activitate

Autoritățile și instituțiile publice din domeniul TIC fac front comun pentru a combate abuzul și exploatarea sexuală a copiilor în mediul online

În aceste momente, Centrul Internațional „La Strada” găzduiește o platformă internațională de comunicare între autoritățile centrale și instituțiile publice din domeniul securității informaționale și securității cibernetice, pentru a identifica posibilitățile lansării primului serviciu online de raportare a materialelorce reprezintă abuz sexual asupra copiilor (MASC) din Moldova.

Evenimentul se desfășoară sub egida Ministerului Afacerilor Interne, cu sprijinul Ambasadei Statelor Unite la Chișinău, în parteneriat cu organizația INHOPE - rețeaua globală de combatere a MASC.

La masa rotundă, participă reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Economiei, Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale; autorități de reglementare a pieței serviciilor de comunicații electronice (ANRCETI), reprezentanți ai instituțiilor de stat cu mandat în domeniul investigării și combaterii infracțiunilor informatice, precum și organizații ale societății civile.

Daniella Misail-Nichitin, Secretar de Stat, Ministerul Afacerilor Interne:

Protecția copiilor este baza unei societăți sănătoase. Evenimentul de astăzi este un prilej de lansare a dialogului interistituțional, multi-disciplinar și multi-național. Doar prin eforturi sincronizate și parteneriate durabile între instituțiile statului, mediul privat (internet providerii și prestatorii de TIC) și societatea civilă, putem îmbunătăți mecanismele de investigare și combatere a infracțiunilor informatice, a securității informaționale și cibernetice, pentru a avea un mediu online mai sigur pentru copii și cetățeni.

Acțiunile comune trebuie orientate, de la prevenirea contravențiilor/infracțiunilor și informarea societății despre orice formă de abuz sexual al copiilor, investigarea și documentarea faptelor comise, până la asigurarea accesului victimei la servicii specializate de protecție și reabilitare, pe tot parcursul procesului. Ne propunem, ca până la sfârșitul acestui an, să avem o platformă de raportare a conținuturilor ilegale, imaginilor ce reprezentă abuz sexual al copiilor dar și conținutul dăunător copiilor. Cadrul normativ, dar și documentele de politici publice, trebuie îmbunătățite și racordate la standardele internaționale.

Vreau să mulțumesc ambasadei SUA la Chisinău, Centrului Internațional „La Strada” și rețelei INHOPE pentru parteneriatul durabil și pentru suportul oferit în domeniul prevenirii și combaterii abuzului și exploatării sexuale a copiilor.

Samantha Woolfe, Șefa Departamentului Parteneriate și Dezvoltare a INHOPE:

Statisticile internaționale arată că, pe timp de pandemie, abuzul sexual asupra copiilor a devenit mai frecvent și mai grav; copiii de vârste tot mai fragede fiind abuzați în forme tot mai grave. În acest context, implicarea instituțiilor statului și a sectorului privat este esențială pentru crearea serviciului Hotline de raportare și eliminare din Internet a materialelor de abuz sexual asupra copiilor.

Este important să ținem minte că niciunul dintre noi, cei prezenți, nu poate acționa singur încercând să răspundă la raportări, să elimine materialelor de abuz sexual asupra copiilor, nici pentru a identifica abuzatorii. Este nevoie de un efort colectiv. Nicio parte interesată nu poate lucra singură. Este important ca toți actorii responsabili să se implice, să analizeze și să colaboreze. Noi, reprezentații INHOPE, suntem aici pentru a împărtăși expertiza noastră și am văzut din ședințele anterioare că dezvoltarea acestui serviciu este o acțiune importantă pentru autoritățile statului și sectorul privat, precum și pentru sectorul non-guvernamental din Moldova.

 

Brett Rose, Directorul Secției Justiție Penală și Aplicare a Legii, Ambasada SUA la Chișinău:

Sunt mândru că în acest moment crucial, când se conturează un parteneriat strategic în domeniul contracarării abuzului sexual asupra copiilor în mediul online, Ambasada SUA are posibilitatea să-și reconfirme angajamentul ferm și toată susținerea unei inițiative atât de necesare.

Un serviciu de blocare și înlăturare din Internet a materialelor de abuz sexual al copiilor este necesar mai ales acum, în condiții pandemice. Văd această inițiativă ca o continuare și completare perfectă a parteneriatului în derulare în cadrul proiectului „Consolidarea capacității Republicii Moldova de a aborda exploatarea și abuzul sexual online asupra copiilor”, implementat  de CI „La Strada” în parteneriat cu Institutul Național al Justiției și Ambasada SUA.

Elena Botezatu, Directoare Executivă, CI La Strada:

Suntem astăzi aici ca să vedem cum putem iniția procesul de creare a unui serviciu de tip Hotline, care există și functionează cu succes în mai mult de 40 de state ale lumii. Crearea unui serviciul de raportare și înlăturare a materialelor de abuz sexual asupra copiilor este o proritate reflectată în documentele de politici publice, care vizează siguranta copiilor în mediul online. Un astfel de serviciu va ajuta nu doar la eficientizarea acțiunilor de investigație și de urmărire penală. Serviciul Hotline va permite oricărui cetățean să raporteze online, în mod anonim, imagini și video pe care le suspectează că ar putea fi ilegale. Dar și mai important, va fi un mecanism eficient și operativ, pentru că ne-ar ajuta mult să reducem riscurile de revictimizare a copiilor care apar în materialele ilegale din mediul virtual. Cred că dialogul de astăzi ne va ajuta să înțelegem cum putem contura un parteneriat durabil dintre organele de drept, sectorul privat și entitatea care va gestionat serviciul Hotline, care sunt opțiunile de colaborare eficientă pentru siguranța și starea de bine a copiilor.

Încă din 2014, Republica Moldova și-a asumat angajamentul de a crea și implementa un cadru legal pentru prevenirea și combaterea exploatării sexuale și abuzului sexual față de copii, în calitatea sa de membră a Alianței Globale „We Protect”. Una dintre acțiunile recomandate de organismul internațional de referință în acest domeniu era dezvoltarea și asigurarea funcționalității unui serviciu special de tip Hotline de raportare a materialelor prezumate ilegale, inclusiv a celor ce reprezintă abuz sexual asupra copiilor. Totodată, Planul Național de Acțiuni privind promovarea siguranței copiilor și adolescenților pe Internet pentru anii 2017-2020 țintea spre diminuarea numărului conținuturilor ilegale din Internet reprezentând copiii, prin dezvoltarea unui mecanism de raportare MASC. Cu părere de rău, până în prezent, acest mecanism încă nu a fost creat.

 

Telefoane de încredere