Articole

Înapoi
Activitate

Audierea copiilor victime-martori în condiții prietenoase a devenit lege

La finele sesiunii de primăvară-vară Parlamentul Republicii Moldova a adoptat Lega nr. 163 din 18.07.2014 pentru modificarea şi completarea Codului de procedură penală al Republicii Moldova nr. 122-XV din 14 martie 2003, prin care  articolul 1101  a căpătat o nouă redacţie. Noile modificări prevăd că audierea minorilor cu vârstă de până la 14 ani „în cauzele penale privind infracţiuni cu caracter sexual, privind traficul de copii sau violenţa în familie” se va efectua „în spaţii special amenajate, dotate cu mijloace de înregistrare audio/video, prin intermediul unui intervievator” în termene restrânse, „separat de judecătorul de instrucţie şi celelalte persoane participante la această acţiune procesuală”.

Copiii, victime-martori vor fi audiați prin intermedierea unui specialist instruit special, persoana respectivă fiind singura care va contacta direct cu copilul și va intermedia audierea prin mijloace audio şi video, acestea înlocuind audierea personală a copilului în instanța de judecată. Modificările aprobate mai prevăd excluderea abuzatorului din spaţiul Camerei de Audiere a Copilului.

Importanţa noilor modificări rezidă în faptul că ele ţin cont de interesul suprem al copilului şi asigură un sistem mai amplu de protecţie a minorilor, victime-martori ale violenței, traficului şi abuzului sexual, atunci când aceştia participă în cadrul procedurilor legale, absolvindu-i în mare măsură de situaţia în care erau impuşi a repovesti în repetate rânduri incidentele abuzive, retrăind stările emoţionale specifice abuzului şi fiind supuşi repetat retraumatizării. Alteori victimele-martori erau intimidaţi (ba chiar ameninţai) de abuzator, care în timpul intervievării se află în acelaşi spaţiu.

Modificările corespunzătoare au fost operate şi adoptate de Parlamentul Republicii Moldova după ce au fost examinate şi redactate şi în cadrul Grupului de lucru inter-instituţional pentru realizarea Planul de acțiuni privind implementarea Strategiei de reformă a sectorului justiției pe anii 2011-2016, din care fac parte şi specialiştii Centrului Internaţional „La Strada”. De altfel, despre necesitatea unor modificări a legislaţiei naţionale privind sistemul de protecţie a copiilor victime-martori ale traficului de fiinţe umane, violenţei în familie, abuzurilor sexuale şi audierea acestora în condiţii prietenoase (Camera de Audiere a Copilului) specialiştii Centrului Internaţional „La Strada” s-au pronunţat în numeroase rânduri. La începutul anului a fost făcută publică şi o cercetare în acest sens – „Eficientizarea me­canismelor legale de protecţie pentru asigurarea drepturilor persoanelor traficate, în particular co­pii”, efectuată în cadrul proiectului Programului pentru Consolidarea Instituțiilor Statului de Drept al Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID ROLISP), cercetare în care se semnala lipsa spaţiilor prietenoase pentru audierea copiilor victime-martori şi care, printr-o variantă de proiect, viza includerea unui şir de recomandări în prevederile art. 1101.

Pe parcursul la un deceniu şi mai bine specialiştii Centrului Internaţional „La Strada” au realizat mai multe cercetări privind eficienţa legislaţiei naţionale, au acordat expertiză Guvernului şi au făcut peste 20 de propuneri de modificare şi completare a legilor Republicii Moldova, în temei referitoare la prevenirea traficului de fiinţe umane, inclusiv copii, a exploatării sexuale a copiilor, a violenţei în familie, precum şi referitoare la siguranţa copiilor on-line.

Telefoane de încredere