Articole

Înapoi
Activitate

Ateliere de lucru „Activitatea echipei de intervenție în cazurile de violență sexuală: colaborare și perspective”

Trei seminare de instruire privind activitatea echipei de intervenție în cazurile de violență sexuală, pentru specialiștii care operează în domeniu au marcat sfârșitul anului 2022 și începutul lui 2023.

S-a întâmplat pe 19 decembrie, pe 17 ianuarie și 24 ianuarie, cu suportul Oxfam în parteneriat cu Inspectoratul General al Poliției, instruirea vizând peste 100 de specialiști, angajați să răspundă, cooperând, cazurilor de violență sexuală: ofițeri de investigație, ofițeri de urmărire penală,  reprezentanți din cadrul direcțiilor de asistență socială, experți medico-legali  etc.

Împreună cu formatorii „La Strada”, în cadrul instruirilor au fost identificate modalitățile de intervenție pe cazurile de violență sexuală față de femei, bune practici și modalitatea de colaborare în vederea asigurării unui răspuns prompt, profesionist, centrat pe necesitățile victimelor.

Cazurile de tip speță au permis simularea activității echipei de intervenție în cazurile de violență sexuală, fiind identificate modalități de  interacțiune între specialiști, bunele practici, astfel ca efectul de revictimizare în procesul de investigare a unei cauze de violență sexuală să fie diminuat.

Cel mai bun răspuns la cazuri de violență sexuală este  reacția imediată și conformă protocolului

Doina Cazacu, directoare program Femei CI „La Strada”, a menționat că „problema violenței sexuale în societatea noastră rămâne a fi foarte sensibilă, în special în cazurile în care victimele sunt blamate de către societate. Cel mai bun răspuns în astfel de cazuri este  reacția imediată a organelor competente la cazuri de violență sexuală. În tot procesul de suport oferit victimelor violenței sexuale, urmează să asigurăm un câmp de încredere, astfel ca fiecare femeie, care raportează un caz de violență sexuală, să fie asistată corespunzător. Un interes sporit din partea beneficiarilor instruirii a fost pentru  instrucțiunea și metodologia de lucru a echipei comune de intervenție în cazurile de violență sexuală pe partea de interconexiune a  tuturor  profesioniștilor, care intervin pe cazurile de violență sexuală, cu atât mai mult că această instrucțiune se află la etapa de consultări publice.”

La rândul ei, Ana Nani, avocată a Centrului Internațional „La Strada” a prezentat noile prevederi ale Codului Penal și Codului de Procedură Penală, ce vizează cazurile de violență sexuală. Accent s-a pus pe modificările vizate de Legea nr. 316 din 17.11.2022, în vigoare din 09 ianuarie 2023 cu referire la asigurarea drepturilor victimelor în cazul infracțiunilor privind viața sexuală și violența în familie. Au fost punctate cele mai importante modificări, care scot victima din cercul de învinuire pentru fapta penală săvârșită, fiind extinsă aria drepturilor și garanțiilor procesuale ale părții vătămate în procesul penal, redefinirea infracțiunii de „viol” și ale altor infracțiuni prevăzute în Codul Penal al Republicii Moldova.

Prejudecățile nu-și au locul în abordarea, care se vrea profesionistă

Olesea Ciuciu, psihologă în cadrul Centrului Internațional „La Strada”, a vorbit despre rolul psihologului și avocatului și interacțiunea cu alți membri ai echipei de intervenție în cazurile de violență sexuală. S-a menționat despre importanța unei comunicări calme și de încredere cu victimele  violenței sexuale, fără a dace uz de prejudecăți și stereotipuri.

La rândul ei, Ina Chiriliuc, din cadrulDirecției Generale Urmărire Penală, IGP, a accentuat: „Prejudecățile nu-și au locul în răspunsul profesioniștilor la cazurile de violență sexuală” .

Experta a comunicat despre principiile de organizare a activității echipei de intervenție, în cazurile de violență sexuală, care se axează pe respectarea drepturilor omului, nediscriminare, abordarea sensibilă la dimensiunea de gen, vârstă și mediu cultural, participarea activă a victimei la luarea deciziilor, abordarea individuală și centrată pe victimă, siguranța și securitatea victimelor violenței sexuale, confidențialității, neadmiterea revictimizării.

Informație relevantă referitor la răspunsul sistemului medical în cazurile de violență sexuală (aspecte etice, tratamentul bolilor cu transmisie sexuală, contracepția de urgență, documentația medicală ca material probatoriu în dosarele de infracțiuni privind viața sexuală) a fost prezentată de către Irina Sagaidac, doctor în științe medicale, Departamentul Obstetrică și ginecologie, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”.

Andrei Pădure, dr. hab. în medicină, conf. univ. la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” a menționat importanța și rolul expertului medic legist și interacțiunea cu alți membri ai echipei comune de intervenție în cazurile de violență sexuală. Expertul a venit cu detalii valoroase referitor la modalitatea de adresare și raportare a victimelor, precum și la managementul clinic pe cazurile de viol.  

Intervenția echipei comune sporește încrederea victimelor în înfăptuirea justiției și încurajează raportarea cazurilor

Grație acestei instruiri, speră organizatorii, va fi posibilă investigarea și documentarea cazurilor printr-o abordare complexă. Or, conlucrarea strânsă între polițiști și specialiștii din domeniul psihologiei, medicinii, dar și ONG-urilor va duce la abordarea  cazurilor din perspectiva evaluării riscurilor și asigurarea unei protecții și asistențe corespunzătoare pentru victime. De asemenea, abordarea în echipă, va spori încrederea victimelor în organele de drept și va încuraja raportarea cazurilor de violență sexuală în scopul atragerii la răspundere a făptuitorilor.

Evenimentul a fost organizat în parteneriat cu Inspectoratul General al Poliției, cu suportul Oxfam GB, în cadrul proiectului „Consolidarea răspunsului național de combatere a traficului de persoane și a violenței în bază de gen în Republica Moldova în contextul conflictului armat în Ucraina”. 

Telefoane de încredere