Articole

Înapoi
Activitate

Atelier de lucru: „Identificarea timpurie a victimelor traficului de fiinţe umane în fluxuri migratorii mixte” pentru actorii relevanți

În contextul agresiunii ruse asupra Ucrainei, Centrul Internațional „La Strada” a elaborat Ghidul privind identificarea victimelor și prezumatelor victime ale traficului de ființe umane în fluxuri migratorii mixte și a invitat reprezentanții organelor de drept și ale instituțiilor publice la un atelier de lucru întru dezvoltarea capacităților specialiștilor în identificarea timpurie a victimelor traficului de ființe umane (TFU) în cadrul fluxurilor masive de persoane strămutate din Ucraina.

Printre reprezentanții autorităților administrative cu atribuții în domeniul antitrafic, care au manifestat deschidere și interes pentru participarea la eveniment s-au regăsit: Ministerul Afacerilor Interne (MAI); Ministerul Muncii și Protecției Sociale (MMPS); Procuratura Generală; Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS); Centrul pentru Combaterea Traficului de Persoane (CCTP);  Inspectoratul General al Poliției de Frontieră (IGPF); Biroul Migrație și Azil (BMA); Agenția Națională Asistență Socială (ANAS).

Oaspeții evenimentului, Jana COSTACHI, Secretar de Stat la Ministrului Afacerilor interne și Alexandru MOLCEAN, Manager Superior de Programe, Ambasada SUA în Moldova au salutat și au mulțumit pentru inițiativă Centrului Internațional „La Strada” pentru organizarea evenimentului, totodată au confirmat actualitatea și necesitatea consolidării capacităților de identificare timpurie a victimelor traficului de ființe umane.

„Fluxul migrator de persoane face deosebire de toate contingentele de persoane străine de pe teritoriul Republicii Moldova. Deoarece, până adineauri se știa cu certitudine ce instrumente pot fi aplicate ca să se identifice victima traficului de ființe umane timpuriu, dar acum acestea nu sunt aplicabile pentru contingentul de persoane refugiate din Ucraina aflate pe teritoriul țării. Mai cu seamă că o bună parte din refugiați folosesc teritoriul țării în scop de tranzitare. Astfel, constatăm multiple cazuri de trafic de frontieră.

Totodată, nu avem semnalate cazuri clasice de identificare a victimelor traficului de ființe umane sau potențiale imediat după trecerea frontierei sau în timpul relaționării cu ei. Dar asta nu exclude faptul că asemenea potențiale victime sunt.

În condițiile de război sunt necesare noi instrumente, care ar permite potențialelor victime să se identifice și să solicite ajutorul, să se identifice care sunt cele mai vulnerabile grupuri.
Din cauză că rețeaua de instituții publice și nepublice, inclusiv și cele private cu care persoanele refugiate din Ucraina interrelaționează este atât de largă și vastă, încât parteneriatele clasice între instituții poate să nu permită să se ajungă imediat la potențialele victime ale traficului de ființe umane.

Luând în considerare toate provocările, cu referire la ghid, ar fi necesară o perioadă de evaluare a acestui instrument din punct de vedere a eficienței.” - Jana COSTACHI, Secretar de Stat al Ministrului Afacerilor Interne

Republica Moldova este o posibilă țară de tranzit sau de destinație pentru refugiații din Ucraina, iată de ce este deosebit de important să ne adaptăm ca să putem fi mai eficienți în activitățile de combatere a traficului de ființe umane. Necesitatea elaborării ghidului nu a apărut în februarie anul curent, dar în anul 2019. Pe atunci,  printr-un studiu efectuat se constatase că nu sunt suficiente instrumente și un cadru legal aliniat necesității de a răspunde cazurilor traficului de ființe umane comise pe teritoriul Republicii Moldova față de cetățenii străini.” - Elena BOTEZATU, Președintă, AO Centru Internațional „La Strada”.

În cadrul atelierului, actorii relevanți au primit și apreciat informațiile cu privire la identificarea timpurie a victimelor TFU în rândul migranților, cetățenilor străini și acordarea accesului acestora la asistență și protecție necesară, s-au pus în dezbatere lacunele şi barierele în identificarea victimelor TFU în rândul migranților, cetățenilor străini; s-a făcut schimb de opinii și stabilite puncte de  convergență referitor la dezvoltarea cooperării în domeniul dat.

După aprobarea Ghidului va fi organizată sesiunea de pilotare pentru adaptarea acestuia la nevoile beneficiarilor.
Printre recomandările participanților la atelier - dezvoltarea capacităților instituționale prin oferirea instruirilor specialiștilor cu privire la modalitatea de identificare proactivă a victimelor și potențialelor victime ale traficului, asigurarea ulterioară a accesului la asistență necesară, identificarea persoanelor de încredere, care eventual ar putea să însoțească victimele etc.

Evenimentul a fost organizat în cadrul proiectului„Consolidarea răspunsului național de combatere a traficului în Republica Moldova în contextul conflictului armat din Ucraina”, implementat de Centrul Internațional ,,La Strada” cu suportul financiar al Ambasadei SUA în Republica Moldova.

Telefoane de încredere