Articole

Înapoi
Informativ

Anunț pentru selectarea unei Companii Sociologice în scopul realizării unei cercetări privind siguranța copiilor vulnerabili în mediul digital

TERMENI de REFERINŢĂ pentru selectarea unei Companii Sociologice în scopul realizării unei cercetări privind siguranța copiilor vulnerabili în mediul digital

Tipul contractului: Contract de prestări servicii

Durata consultanței: Noiembrie 2023 – Iulie 2024

Context:

Vulnerabilitatea copiilor în mediul digital este un subiect complex, interconectat cu diverse aspecte sociale. Cercetările realizate pînă în prezent în domeniul siguranței copiilor online identifică interesele copiilor în mediul online, comportamentele de risc, reacțiile de răspuns ale copiilor în fața situațiilor de abuz online. Cu toate acestea, se atestă un gol informațional ce vizează incluziunea digitală și riscurile specifice la care sunt expuși în mediul digital copiii vulnerabili din Republica Moldova.

Cercetarea planificată își propune să furnizeze date și recomandări de îmbunătățire a răspunsului național pe două dimensiuni:

1)    Incluziunea digitală a copiilor și familiilor cu copiii vulnerabili;

2)    Siguranța copiilor vulnerabili în mediul digital, pentru o mai bună înțelegere a riscurilor și provocărilor specifice în mediul digital, a experiențelor acestor copii și a factorilor ce contribuie la vulnerabilitatea lor online, precum și explorarea unor modalități eficiente de promovare a siguranței copiilor vulnerabili în mediul online.

Constatările studiului vor sta la baza elaborării programelor bazate pe evidențe, a programelor de instruire a profesioniștilor din domeniul protecției copilului, și a altor instrumente de promovare a siguranței copiilor online într-un mod mai eficient, inclusiv de protecție a copiilor vulnerabili împotriva oricărei forme de abuz.

În contextul cercetării, va fi aplicată o definiție mai largă a copiilor vulnerabili, care se aliniază prevederilor art. 8 din Legea nr. 140/2013, cît și prevederilor art. 1 și 7 din Legea nr. 547/2003.

Astfel, categoria copiilor vulnerabili va include: copiii din familii fără venituri sau cu venituri mici, copiii abandonați de părinți sau lipsiți de îngrijire părintească, copiii din familii incomplete, precum și copiii care întrunesc alte caracteristici de vulnerabilitate precum ar fi: copiii cu cerințe educaționale speciale, copiii migranți sau refugiați, copiii care sunt victime ale infracțiunilor (supuși violenței, neglijați, etc.).

Eșantionul propus va include 1000 copii (cu vârsta 9-17 ani), din două sub-categorii, copii vulnerabili și copiii care nu sunt vulnerabili, conform unor criterii prestabilite. Compania sociologică poate propune un alt eșantion, reieșind din scopurile și obiectivele cercetării.

Această cercetare va fi realizată de Centrul Internațional ,,la Strada”, cu suportul Palladium în cadrul proiectului Data for Impact, finanțat de USAID.

 Sarcini specifice și rezultate scontate:

Cercetarea își propune să ofere suport autorităților în elaborarea programelor bazate pe evidențe în domeniul siguranței copiilor online, în implementarea campaniilor de informare și sensibilizare despre riscurile în mediul online, dar și în dezvoltarea programelor de instruire pentru profesioniștii din domeniul protecției copilului la acest subiect. Compania sociologică urmează să realizeze studiul în perioada noiembrie 2023 – iunie 2024.

 Obiectivele propuse includ:

1)    Cercetarea accesului copiilor la Internet, practicile și abilitățile copiilor online, riscurilor specifice și răspunsului copiilor vulnerabili la riscurile în mediul digital;

2)    Analiza vulnerabilităților specifice și factorilor de protecție a copiilor de riscurile online;

3)    Formularea recomandărilor relevante pentru autoritățile publice și profesioniștii din domeniul protecției copilului privind diminuarea riscurilor în mediul virtual la care pot fi expuși copiii vulnerabili;

Responsabilitățile companiei sociologice:

 1. Elaborarea cadrului de cercetare, inclusiv proiectul de conținut al raportului, instrumentele de cercetare (ghid de interviu, ghid moderare focus grup, chestionare, etc.);
 2. Consultarea metodologiei de cercetare cu Centrul Internațional ,,La Strada”;
 3. Colectarea datelor relevante, utile pentru cercetare, inclusiv prin moderarea discuțiilor focus grup, desfășurarea interviurilor individuale ori aplicarea chestionarelor, conform metodologiei aprobate de Centrul Internațional ,,La Strada”;
 4. Analiza datelor colectate, elaborarea și consultarea versiunii preliminare a cercetării cu Centrul Internațional ,,La Strada”;
 5. Colectarea recomandărilor și definitivarea versiunii finale a cercetării;
 6. Participarea la un eveniment de prezentare a rezultatelor cercetării.

Activităţile de cercetare trebuie să fie realizată după cum urmează:

 

Sarcini

Rezultate

Date & termeni de realizare

 1. Întocmirea Protocolului de cercetare conform considerațiilor Palladium pentru coordonarea acestuia cu Institutional Review Board. Adaptarea Protocolului, conform sugestiilor Centrului Internațional ,,La Strada” și Palladium (în limba Engleză)

 

Protocolul de cercetare va include metodologia și instrumentele de cercetare (ghid de interviu, ghid moderare focus grup, chestionare, etc.), inclusiv descrierea aspectelor etice

Proiectul protocolului de cercetare

26 ianuarie 2024

 1. Consultarea Protocolului de cercetare cu Centrul Internațional „La Strada”

Aprobarea Protocolului de cercetare de către Centrul Internațional „La Strada”

 

30 ianuarie 2024

 

 

 

 

3. Incorporarea comentariilor Palladium privind revizuirea Protocolului de cercetare, traducerea instrumentelor de cercetare în limba rusă și română

Instrumentele de colectare a datelor – Engleză, Română, Rusă

 

28 februarie 2024

 1. Colectarea datelor relevante, utile pentru cercetare, inclusiv prin moderarea discuțiilor focus grup, desfășurarea interviurilor individuale ori aplicarea chestionarelor, conform metodologiei aprobate de Centrul Internațional ,,La Strada”

Tabele cu datele colectate, setul de date finale în SPSS  

1 martie - 30 martie 2024

5. Analiza preliminara a datelor, tabele si grafice, transmise către La Strada

Fișiere Excel cu analize, tabele, grafice și alte date preliminare

15 aprilie 2024

 1. Analiza datelor colectate, elaborarea și consultarea versiunii preliminare a cercetării cu Centrul Internațional ,,La Strada”

 

Raportul preliminar (în Engleză și Română)

30 aprilie 2024

 1. Colectarea recomandărilor și definitivarea versiunii finale a cercetării;

 

Raportul final (în Engleză și Română)

30 mai 2024

 1. Participarea la un eveniment de prezentare a rezultatelor cercetării.

 

- eveniment public

- PP prezentare

- Lista participanților

- colectarea recomandărilor de la participanți

Iunie 2024

 Oferta de participare la concurs:

 Termenul limită pentru depunerea ofertei este 10 decembrie 2023, ora 18.00 și va include:

-       Un brief al companiei ofertante (denumirea, adresa poștală, datele bancare, telefonul de contact, adresa electronică, persoana responsabilă, date relevante din activitatea companiei etc).

-       Oferta tehnică care va include o viziune generală asupra realizării consultanței și termenii de realizare;

-       Oferta financiară, prezentată în USD, cu indicarea sumei brute cu TVA inclus.

Dosarele vor fi expediate la adresa de e-mail: office@lastrada.md. Doar compania selectată va fi contactată pentru discutarea detaliilor contractuale.

 

Telefoane de încredere