Articole

Înapoi
Informativ

Ambasadoarea Daniela Cujbă a prezentat instrumentul de ratificare a Convenției Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și violenței domestice

O veste foarte îmbucurătoare pentru întreaga comunitate anti-violență din Republica Moldova vine de la Strasbourg; Ambasadoarea Daniela Cujbă, reprezentant permanent al Republicii Moldova pe lângă Consiliul Europei, a prezentat instrumentul de ratificare a Convenției Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și violenței domestice (Convenția de la Istanbul) Secretarului Greneral al Consiliului Europei, Marija Pejčinović Burić, se anunță pe pagina Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova.

Prin aderarea la Convenția de la Istanbul, Republica Moldova devine parte a procesului de conjugare la nivel internațional a eforturilor de combatere a violenței domestice, Convenția constituind cel mai cuprinzător instrument juridic internațional prin care sunt instituite standarde și mecanisme vizând prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor. 

Amintim că Centrul Internațional „La Strada”, ca parte a Coaliției Naționale „Viața fără violență în familie”, și-a mobilizat la maxim eforturile pentru a promova la nivel național drepturile acestei categorii de beneficiari. Iar micile victorii înregistrate în acest sens în ultimii ani, precum și dovezile de receptivitate față de subiectul violenței împotriva femeilor, pe care le remarcăm în ultimul timp din partea autorităților, ne dau mari speranțe că îmbunătățirea situației femeilor și copiilor afectați de violență devine tot mai reală. Căci, în context pandemic, mai ales în situația de lockdown total, lipsa unor pârghii eficiente de protecție reală a femeilor față de agresori, devenise strigătoare la cer.

Situația alarmantă a victimelor violenței în familie în perioada de izolare a readus în vizor necesitatea ratificării Convenției de la Istanbul și necesitatea identificării unor pârghii de protecție mai bune pentru femei. În iulie 2020, a fost reluată discuția proiectului de lege votat de Parlamentul RM, care vizează consolidarea eforturilor de protecție a femeilor victime ale violenței în familie. În continuarea acestui subiect, în august 2020, am publicat principalele concluzii ale unei evaluări rapide desfășurate de echipa „La Strada” în parteneriat cu UN Women Moldova despre nevoile femeilor afectate de violență și răspunsul sistemului la cazurile de violență domestică în contextul crizei Covid-19. Evaluarea a fost parte a eforturilor comune și colaborării productive cu organizaţiile partenere din cadrul Coaliției Naționale.

Tot în 2020, după mai multe runde de consultări publice, proiectul Legii pentru modificarea unor acte normative în partea ce ține de asigurarea drepturilor victimelor în cazul infracțiunilor privind viața sexuală a fost aprobat de Guvernul Republicii Moldova (HG851/2020 din 30 noiembrie 2020, publicată pe 02.12.2020 în Monitorul Oficial Nr. 318). Proiectul de lege prezentat introducea modificări importante în cadrul legal național, în conformitate cu standardele internaționale și recomandările privind abordarea centrată pe traumă, în cazurile de violență sexuală. Înregistram, un mic progres pentru care au fost depuse multe eforturi, în echipă cu partenerii noștri de încredere. A fost un parcurs pentru care a trebuit să dăm dovadă de foarte multă perseverență.

Consultările publice pe parginea acestui proiect au demonstrat încă o dată că atât societatea, cât și grupurile profesionale, inclusiv factorii de decizie, încă mai împărtășesc stereotipuri și prejudecăți profund înrădăcinate referitoare la violența sexuală, tărăgănând procesul de adoptare a legii mai mult de un an. Așa încât, Ministerul Justiției a reinițiat, în noiembrie 2021, elaborarea proiectului Legii pentru modificarea unor acte normative, care va reglementa un mecanism de asigurare a drepturilor procesuale ale victimelor infracțiunilor cu privire la libertatea și integritatea sexuală, după cum este specificat pe pagina oficială a Ministerului Justiției.

La această etapă, avem nevoie de modificări legislative pentru a declanșa pași concreți în protecția eficientă, promptă și necondiționată a fiecărei femei și fiecărui copil aflați în situație de risc sau care s-au confruntat cu violență în familie sau violență în bază de gen. Iar prezentarea instrumentului de ratificare a Convenției de la Istanbul constituie un catalizator important și o garanție prețioasă a schimbărilor spre bine pentru femei și copii, inclusiv la nivel sistemic, legislativ, spune Elena Botezatu, Directoare Executivă, „La Strada”.

Notă: Convenția de la Istanbul a fost semnată de Republica Moldova la 6 februarie 2017 și ratificată de legislator. La 19 octombrie 2021, Președintele Republicii Moldova a promulgat Legea nr. 144 din 14 octombrie 2021 cu privire la ratificarea Convenției de la Istanbul, Republica Moldova devenind stat membru la instrument. Potrivit prevederilor Convenției, pentru statele care îşi exprimă ulterior consimțământul de a fi angajate de tratat, acesta va intra în vigoare în prima zi a lunii următoare expirării unei perioade de trei luni de la data depunerii instrumentului de ratificare, acceptare sau aprobare.

 

Telefoane de încredere