Articole

Înapoi
Activitate

Acces la justiție și remedii legale efective pentru copiii victime a exploatării sexuale

În vederea sincronizării prevederilor și acțiunilor naționale cu normele internaționale, precum și identificării lacunelor privind asigurarea accesului copiilor la justiție și oferirea remediilor legale eficiente în timp util, pe 25 noiembrie, CI „La Strada” în colaborare ECPAT International a organizat un atelier de lucru cu tema „Accesul la justiție și remedii eficiente pentru copii victime a exploatării sexuale în RM”.

 

Se întâmplă în contextul în care standardele internaționale dar și prevederilor naționale privind asigurarea accesului copiilor la justiție și oferirea remediilor legale eficiente în timp util este obligația fiecărui stat. Aceasta implică mecanisme și servicii centrate pe interesul suprem al copilului, o justiție restaurativă și servicii prietenoase de reabilitare, care vor permite copilului, în baza abordărilor complexe și programelor speciale, să revină la o viață sănătoasă.

Prezentă la eveniment, Daniela Misail-Nichitin, Secretarul de stat, a subliniat importanța identificării unor soluții fezabile pentru RM, cu perspectiva identificării resurselor care să permită dezvoltarea serviciilor pentru categoria de beneficiari vulnerabili: „În acest sens, au fost realizate mai multe acțiuni și prevederi, una dintre ele se regăsește în Proiectul de lege pentru asigurarea drepturilor victimelor în cazul infracțiunilor privind viața sexuală și violența în familie, votat în Parlamentul RM, la data de 17 noiembrie. Respectiv, toți copiii până la 18 ani urmează a fi audiați în condiții prietenoase cu implicarea profesioniștilor special pregătiți.”

Potrivit Elenei Botezatu, directoare CI „La Strada”, disponibilitatea mecanismelor naționale de raportare a cazurilor de abuz sexual, justiția prietenoasă copiilor, accesul la despăgubiri, compensare și la servicii de recuperare și reintegrare creează prerogativele necesare asigurării unei justiții restaurative pentru copii. Unul din elementele cheie care lipsesc la moment este disponibilitatea unui mecanism de raportare a materialelor de abuz sexual a copiilor, ce ar asigura posibilitate de raportare anonimă a materialelor prezumate ilegale. La Strada continuă să colaboreze cu partenerii naționali și internaționali în vederea definitivării mecanismului de raportare a materialelor de abuz sexual asupra copiilor, care va fi lansat în cel mai scurt timp.

Amintim, conform Programului Național pentru Protecția Copilului pe anii 2022-2026 și altor documente de politici, autoritățile naționale au de parcurs și realizat mai multe sarcini. Ministerele de resort și subdiviziunile sale, în colaborare cu asociațiile non-guvernamentale și cu suportul partenerilor de dezvoltare, depun eforturi pentru a elabora și alte norme și practici, menite să contribuie la prevenirea și combaterea abuzului asupra copilului, precum și asigurarea unei protecții eficiente a acestuia.

Acest eveniment a fost organizat în parteneriat cu ECPAT International, în cadrul proiectului „Accesul la Justiție pentru Copiii Victime și Supraviețuitori ai Exploatării sexuale”, parte a inițiativei internaționale A2J.

Telefoane de încredere