Violenţa în familie

Violenţa în familie este un fenomen complex, generat de probleme psihologice şi amplificat de condiţii educaţionale, economice şi sociale. De multe ori violenţa în familie se asociază doar cu violenţa fizică şi alte forme ca violenţa psihologică, economică sau sexuală sunt noţiuni mai puţin cunoscute. Conform Legii Nr. 45 cu privire la prevenirea şi combaterea violenţei în familie, violenţă în familie sunt acte de violenţă fizică, sexuală, psihologică, spirituală sau economică, cu excepţia acţiunilor de autoapărare sau de apărare ale altei persoane, inclusiv ameninţarea cu asemenea acte, comise de către un membru de familie în privinţa altui membru al aceleiaşi familii, prin care s-a cauzat victimei prejudiciu material sau moral; conform Convenţiei de la Istanbul, violenţa în familie vor însemna toate acţiunile de violenţă fizică, sexuală, psihologică sau economică, care survin în familie sau în unitatea domestică sau între foştii sau actualii soţi sau parteneri, indiferent dacă agresorul împarte sau a împărţit acelaşi domiciliu cu victima.

Datele oferite de Biroul Naţional de Statistică (studiul Violenţa faţă de femei în familie, 2010), sunt mai mult decât elocvente. Astfel, 60 la sută din femei au raportat cel puţin o formă de manifestare a violenţei psihologice, fiecare a doua femeie a confirmat că a fost supusă unui control cu caracter de izolare socială din partea soţului; prevalenţa violenţei fi zice din partea soţului/partenerului curent sau cel mai recent pe parcursul vieţii este raportată de circa 40 la sută din femei.

Deşi s-au făcut paşi importanţi penru eradicarea acestui fenomen, printre care adotarea Legii Nr. 196, un pas important în semnarea, la 6 februarie 2017, a Convenției Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice, cunoscută şi drept Convenția de la Istanbul, semnarea şi ratificarea convenţiei CEDAW, una dintre primele convenţii semnate şi ratificate de Republica Moldova, cu privire la eliminarea oricăror forme de discriminare împotriva femeilor, dar şi altor convenţii internaţionale, Republica Moldova rămâne o ţară unde femeile continuă să fie discriminate în toate sferele vieţii. 

Obiectivul nostru strategic pentru următorii 5 ani în domeniul violenţei faţă de femei şi violenţei în familie este de a asigura că drepturile femeilor afectate de violenţă şi din grupurile de risc sunt respectate, protejate şi implementate la nivel practic.

Statistica Telefonul de Încredere

 • 12 835 de apeluri recepționate la Telefonul de Încredere
 • 5 560 de femei afectate de violenţa în familie, consiliate la Telefonul de Încredere
 • 1 100 de profesionişti instuiţi 
 • 8 ani de activitate a Telefonului de Încredere
 • 10 293 de tineri au participat la seminare de prevenire a violenţei în familie

Pericole

 • Nivel sporit de toleranță la violența în bază de gen și la violența împotriva femeilor;
 • Neglijarea băieților și bărbaților ca potențiale victime ale violenței în familie;
 • Accesibilitatea scăzută la servicii de protecție și asistență pentru femeile afectate de violența în familie și violența sexuală;
 • Perpetuarea de către profesioniști a stereotipurilor în bază de gen în cazul violenței sexuale împotriva femeilor;
 • Deficiența mecanismelor de protecție legală a victimelor violenței sexuale;
 • Lipsa datelor calitative în politicile naționale.

Soluţii

 • Prevenire și intervenție timpurie prin informarea şi contribuţia la educarea publicului general şi a tinerilor (băieţi şi fete) privind preluarea rolului proactiv pentru a reduce toleranţa faţă de violenţa sexuală şi violenţa în familie;
 • Protecţie, siguranţă şi justiţie prin extinderea capacităţilor de răspuns la nevoile informaţionale, legale şi psihologice ale femeilor şi copiilor afectaţi de violenţa în familie şi vioneţa sexuală prin servicii directe şi prin referire la servicii specializate în întreaga ţară;
 • Consolidare de capacități prin oferirea cunoştinţelor şi dezvoltarea abilităţilor specialiştilor din teren şi prestatorilor de servicii să ofere servicii femeilor şi copiilor afectaţi de violenţa în familie şi violenţa sexuală, bazate pe abordare individuală, centrată pe nevoi şi în timp util;
 • Date şi cercetări prin realizarea cercetărilor şi disponibilatea informaţiilor şi datelor calitative şi cantitative care reflectă cauzele şi evoluţiile în domeniile de interese;
 • Politici publice rin pledoariilor pentru ajustarea politicelor naţionale la standardele internaţionale de contracarare a violnţei bsexuale şi violenţei în familie pentru urgentarea unui mecanism de coordonare în susţinerea implementării adecvate a legilor la nivel central şi local.

Servicii

 • Programul educatorilor „De la egal la egal”, care încurajează constituirea relaţiilor non-violente în rândul tinerilor;
 • Telefonul de încredere pentru femeile afectate de violenţa în familie cu acoperire naţională şi servicii gratuite;
 • Asistenţă juridică (reprezentare în instanţa de judecată pentru obţinerea Ordonanţei de Protecţie, divorţ, partajul averii etc.);
 • Asistenţă psihologică (consiliere psihologică primară persoanelor ce suferă de violenţă în familie şi elaborarea rapoartelor de evaluare psihologica a victimelor violenţei în familie);
 • Consolidarea capacităţilor şi ghiduri metodologice pentru profesioniştii, care intră în contact cu femeile afectate de violenţa în familie.

 

Telefoane de încredere