Linii fierbinți

LINIA FIERBINTE

0 800 77777
apeluri de pe teritoriul Republicii Moldova
+373 22 23 33 09
apeluri de peste hotare

Suntem siguri că dreptul persoanei de a călători nu poate fi îngrădit în vreun fel. Tot ce ne dorim este ca deplasarea oricărei persoane să fie în condiţii de siguranţă. De aceea, fără zile de odihnă, pe parcursul unui deceniu şi jumătate, consultanţii de la Linia Fierbinte rămân alături de cetăţeni, ghidându-şi activitatea pornind de la interesul suprem al acestora.

În prezent, în Republica Moldova, Linia fierbinte este cel mai cunoscut serviciu telefonic menit să informeze fiecare doritor despre migraţia în siguranţă şi despre cum pot fi evitate riscurile traficului de persoane. Şapte zile din şapte, depunem toate eforturile pentru a-i proteja pe migranţi de orice încercare de încălcare a drepturilor lor.

Cine poate apela Linia fierbinte?

 1. orice cetăţean din oricare colţ al republicii, care doreşte să obţină informaţii suplimentare, privind migraţia în siguranţă sau plecarea la muncă peste hotare;
 2. migranţii în dificultate;
 3. rudele sau prietenii persoanelor bănuite a fi victime ale traficului de persoane;
 4. victimele traficului de persoane;
 5. prezumatele victime ale traficului de persoane;
 6. reprezentanţii grupurilor profesionale (lucrători sociali, cadre didactice şi medicale, mass media, reprezentanţi ai organelor de drept, ONG-urilor, organizaţiilor internaţionale etc.) pentru a se informa asupra fenomenului sau a solicita suport informaţional, inclusiv seminare, traininguri, activităţi de prevenire în rândul tineretului etc.

Activăm în fiecare zi, de la 8.00 la 20.00. La solicitarea persoanei care apelează, acesteia îi va fi păstrată confidenţialitatea.

www.migratiesigura.md

Dacă un copil are o problemă sau un adult este îngrijorat de ceva ce i se întâmplă unui copil online, poate discuta despre aceasta cu un consultant SigurOnline. Existăm pentru a-i oferi un sprijin real şi imediat.

www.siguronline.md

TELEFONUL DE ÎNCREDERE

0 8008 8008

Atunci când vrei să ajuţi o prietenă sau dacă eşti tu în situaţia în care partenerul te agresează emoţional, verbal sau fizic, este esenţial să-ţi redescoperi sentimentul propriei demnităţi, să-ţi cunoşti drepturile şi să ştii cine te-ar putea ajuta sau unde poţi apela.

Sună-ne şi discută anonim cu cineva din echipa de consultanţi de la Telefonul de Încredere, pentru a fi informată despre drepturile şi responsabilităţile tale, sau pentru a-ţi reface starea psiho-emoţională, dacă ai suferit urmare a violenţei în familie.

Cine poate apela la Telefonul de încredere?

 1. victimele violenţei în familie, indiferent de statut social sau vârstă;
 2. Femei şi fete victime ale violenţei sexuale;
 3. rudele/prietenii persoanelor care suferă de violenţă în familie;
 4. vecinii familiilor în care există violenţă;
 5. reprezentanţii grupurilor profesionale (asistenţi sociali, colaboratori ai organelor de drept, medici, cadre didactice etc.).

Activăm non-stop. La solicitarea persoanei care apelează, acesteia îi va fi păstrată confidenţialitatea.

TELEFONUL COPILULUI

116 111

La orice oră din zi sau din noapte suntem alături de copiii. Dacă un copil are o problemă sau doar vrea să discute despre ce i se întâmplă, existăm pentru a oferi un sprijin real şi imediat.

În activitatea sa, echipa de profesionişti de la Telefonul copilului mereu se va ghida de interesul superior al acestuia şi va depune toate eforturile pentru a-i proteja pe cei mici de orice încercare de încălcare a drepturilor lor.

Cine poate apela Telefonul copilului? 

 1. copiii care au nevoie de consiliere psiho-emoţională;
 2. copiii care vor să se informeze despre drepturile lor şi modalităţile prin care acestea pot fi realizate şi apărate;
 3. părinţii sau îngrijitorii copiilor (în scop de consiliere, informare şi consultanţă);
 4. persoanele care doresc să raporteze cazuri privind necesitatea asistenţei unui copil.

Telefonul Copilului este un servicul Public al MMPSF implementat în parteneriat cu Centrul Internaţional "La Strada". 

Activăm non-stop. La solicitarea persoanei care apelează, acesteia îi va fi păstrată confidenţialitatea.

www.telefonulcopilului.md