Articles

Back
Activity

În noul an şcolar cu o nouă disciplină: Relaţiile armonioase în familie

O iniţiativă a specialiştilor de la Centrul Internaţional „La Strada” ce ţine de domeniul prevenirii şi combaterii violenţei în familie a ajuns să fie fructificată într-o nouă disciplină şcolară: „Relaţii armonioase în familie”. Graţie unei colaborări durabile între Centrul Internaţional „La Strada” şi Ministerul Educaţiei, pe parcursul a circa trei ani ea fost elaborată, testată, ajustată şi completată cu suportul didactic necesar, ajungând să completeze în noul an de învăţământ cadrul curricular existent la nivel liceal. Anume acestui obiectiv se circumscrie Scoală de Vară cu genericul „Formarea profesorilor pentru predarea cursului opțional „Relații armonioase în familie” în anul de învățământ 2016-2017, organizată de Centrul Internaţional „La Strada” şi care se  desfăşoară între 8 şi 2 august curent.

Scopul general al noii discipline rezidă în formarea competenţelor de a dezvolta relaţii armonioase și durabile de familie, prin însuşirea de noi cunoştinţe, evaluarea propriei experienţe şi experimenta­rea modelelor noi de relaţionare, în situaţii simulate. Conţinutului educaţional al cursului „Relaţii armonioase în familie”reprezintă o ofertă curriculară centrată pe disciplină opţională pentru liceu, proiectată pentru durata unui an şcolar. Disciplina poate fi predată în oricare dintre clasele de liceu, ajustând de­mer­sul didactic la particularităţile de vârstă ale elevilor.

Cele 25 de cadre didactice din 14 instituții de învăță­mânt din mediul urban și 11 din mediul rural, care vor preda în anul de învăţământ 2016-2017 disciplina opţională „Relaţii armonioase în familie”, vor lua cunoştinţă de principalele repere conceptuale ale acestui curs, de strategiile didactice de realizare a demersului didactic şi de o serie de concepte teoretice.

În cadrul celor 5 zile de instruire şi aplicaţii didactice formatorii Valentina Olaru şi Tatiana Turchină le vor comunica despre promovarea valorilor familiale la etapa iniţierii relaţiilor de cuplu, calitatea relației la etapa premaritală, prevenirea comportamentelor de risc la etapa iniţierii relaţiilor, rolul granițelor în relație, precum şi despre manipulare și abuz la etapa incipientă a relației. Profesorii s-au ales şi cu un şir de sugestii pentru o evaluare autentică la disciplina în cauză, precum şi lecţii-model (Familia ca instituție socială. Roluri şi valori în familia tradițională. Tendințe în evoluția familiei moderne; Angajament și responsabilitate în relație; Semne ale manipulării şi abuzului la etapa iniţierii relaţiilor). Şi nu în ultimă instanţă, graţie eforturilor aceloraşi specialişti de la Centrul Internaţional „La Strada”, cu un set de produse didactice, ce include Curriculum pentru învăţământul liceal (clasele X – XII); Ghidul profesorului; Suportul informațional (destinat actorilor din domeniul educaţiei); Caietul elevului.

— Aşi vrea să mulţumesc echipei care a lucrat la aceste produse – Tatiana Turchină, Valentina Olaru, Liliana Istrate-Burciu şi mulţumiri speciale Marianei Copacinschi , care sper că, de sus, se bucură de rezultatele propunerii ei. A fost o colegă care ştia cum să ne inspire, o adevărată apărătoare a drepturilor femeii… Şi nu în ultimă instanţă finanţatorilor noştri: Consiliului Medical de Cercetare din Africa de Sud prin Iniţiativele de Cercetare în domeniul Violenţei Sexuale, susţinute de Banca Mondială, şi Fundaţia OAK, a menţionat în deschiderea sesiunii de instruire Daniela Misail-Nichitin, director Programe Femei a Centrului Internaţional „La Strada”. Ulterior, la finele anului de învățământ, va fi organizată o conferinţă ştiinţifică cu participarea atât a cadrelor didactice care au implementat disciplina „Relaţii armonioase în familie” , cât şi a elevilor care au urmat această disciplină, vocea lor fiind cotată nu numai din perspectiva calităţii conţinutului disciplinei în cauză, dar şi calităţii şi conţinutului viitoarelor campanii de prevenire a violenţei în familie şi promovării unor relaţii non-violente în societate per ansamblu. În cadrul conferinţei ştiinţifice se va proceda nu numai la un schimb de opinii şi sugestii cum poate fi îmbunătăţit conţinutul disciplinei şi implementat în alte instituții de învățământ din Republica Moldova, dar şi la o evaluare schimbărilor produse de  disciplina opțională „Relaţii armonioase în familie” asupra elevilor, aceasta din urmă făcând obiectul unei cercetări pe tot parcursul anului, a mai precizat Daniela Misail-Nichitin.

Hot Lines