Articles

Back
Statements

DECLARAŢIE

Noi, semnatarii prezentei declaraţii, organizaţii neguvernamentale din domeniul protecţiei drepturilor omului, ne exprimăm profunda indignare faţă de ineficienţa acţiunilor autorităților privind protecţia drepturilor fundamentale ale copilului. În particular, ne referim la cei aproximativ 20 de copii care trăiesc în ruinele unui bloc din apropierea fostului Hotel „Naţional” din Chişinău.

Condamnăm inacțiunea și ineficiența autorităților abilitate prin lege și, respectiv, plătite din bani publici să reacţioneze în cazurile de violare a drepturilor fundamentale ale copiilor, în particular de a fi protejați de abuz, neglijare și exploatare, dreptul la un mediu familial, dreptul la un minim de existenţă şi un trai decent, dreptul la educaţie şi protecție față de influențele dăunătoare.

Solicităm autorităţilor să comunice public despre măsurile care sunt întreprinse, la fiecare etapă, privind îmbunătăţirea situației copiilor care trăiesc în ruinele blocului din apropierea fostului Hotel „Naţional” din Chişinău. Obligaţia de a lua măsuri ţine de competențele prevăzute de legislaţie şi responsabilităţile asumate pe plan internaţional, în așa fel încât să se asigure implementarea holistică a drepturilor copilului și a principiului interesului superior al copilului,

Ne adresăm tuturor autorităților care au competențe în protecția copilului să evalueze amploarea fenomenului și să identifice  soluțiile alternative celor existente la moment, care nu sunt eficiente în asigurarea protecției acestui grup de copii. Solicităm soluționarea problemei copiilor străzii în mod prioritar, inclusiv prin dezvoltarea programelor/serviciilor specializate.

Ne adresăm, după cum urmează:

-    Primăriei mun. Chişinău: Să-și asume, în calitate de autoritate publică locală, cu atribuție de autoritate tutelară, responsabilitatea pentru fiecare copil prezent în teritoriul municipiului, în special, cei în situații de risc. Pe termen imediat – să ofere plasament și asistență necesară, inclusiv psihologică, acestor copii.

-    Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei: Să ofere Primăriei municipiului Chișinău suportul necesar, pentru plasamentul şi asistenţa acestor copii în particular și a copiilor străzii – în general. Pe termen lung, să acţioneze constant şi eficient, în conformitate cu obligaţiile asumate public nivel național și internațional.

-    Ministerului Afacerilor Interne: Să asigure identificarea precoce și referirea copiilor străzii în conformitate cu mecanismul de cooperare intersectorială, respectând procedurile prietenoase copilului.

-    Oficiului Avocatul Poporului: Să depună toate eforturile necesare pentru a aduce subiectul privind necesitatea protecţiei drepturilor copilului pe agenda autorităţilor şi a opiniei publice. Să monitorizeze acțiunile statului şi să ceară respectarea necondiționată a drepturilor copilului.

Lipsa de reacţie în acest caz concret va duce la crearea de precedente periculoase. Invităm societatea civilă, autorităţile, inclusiv organele de drept şi cele de protecţie socială, să iniţieze şi să participe la dezbateri publice privind modul în care se reacţionează în situaţii de risc pentru copii.

Totodată, amintim despre existenţa Liniei fierbinţi „Telefonul Copilului” – 116 111, la care pot apela atât copii, cât şi maturi, pentru a anunţa despre orice abuz comis asupra copiilor, sau situaţie de risc în care se găsește un copil. Serviciul activează non-stop, gratuit şi anonim.

În același timp, suntem îngrijorați de modul neprofesionist în care a fost reflectat cazul în mass-media și atenționăm asupra necesității asigurării protecției copilului în cadrul reportajelor difuzate, prin respectarea confidențialității datelor cu caracter personal al copiilor și respectarea demnității și drepturilor copiilor.

 

Organizaţii semnatare:

Centrul Internaţional pentru Protecţia şi Promovarea Drepturilor Femeii „La Strada”

Centrul Național de Prevenire a Abuzului față de Copii (CNPAC)

Centrul de Informare şi Documentare privind Drepturile Copilului (CIDDC)

Asociaţia pentru Abilitarea Copilului şi Familiei „AVE Copiii”

Alianţa ONG-urilor active în domeniul Protecţiei Sociale a Copilului şi Familiei

Asociaţia Civică Internaţională „Hyde Park”

Organizaţia „Copil, Comunitate, Familie”

 

Referinţe:
http://unimedia.info/stiri/video-copiii-care-traiesc-printre-ruinele-hotelului-national–se-drogheaza-si-fura-visul-meu-este-sa-mananc-119418.html

http://www.a-tv.md/index.php?newsid=19997

 

Pentru informaţii suplimentare, contactaţi:

Anastasia Cucuruz, comunicator „La Strada”

GSM: +373 69 498786

Email: anastasia.cucuruz@gmail.com

Hot Lines