Articole

Înapoi
Activitate

Webinar cu participarea specialiștilor cu competențe în domeniul anti-trafic și managementul migrației

Astăzi am luat parte la lucrările unui webinar dedicat specialiștilor din comunitatea anti-trafic.

Evenimentul a adunat pe aceeași platformă reprezentanți ai instituțiilor cu competențe în prevenirea și combaterea traficului de ființe umane și managementul migrației: Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Agenția Națională Asistență Socială, Organizaţia Internaţională pentru Migraţie, Centrul de asistență și protecție a victimelor și prezumatelor victime ale traficului de ființe umane, Centrul de plasament pentru bărbați victime ale traficului de ființe umane, Biroul Migraţie şi Azil, Centrul de plasament temporar al străinilor.

Am abordat împreună cu colegii noștri probleme legate de acordarea asistenței persoanelor care au suferit de pe urma traficului de ființe umane, în special cetățeni străini.

La fel, la webinar au fost prezentate două documente elaborate de specialiștii La Strada în cadrul proiectului REST REsidency STatus: Strengthening the protection of trafficked persons/ Statut de rezidență: consolidarea protecției pentru persoanele traficate.

Un Ghid de practici promițătoare, „Protecția pe termen lung a persoanelor traficate”, a fost conceput pentru specialiștii care lucrează direct cu persoanele traficate, consilierii juridici în dreptul străin și în dreptul la azil și pentru autoritățile competente din domeniu. Ghidul evidențiază aspecte importante de luat în considerare în realizarea drepturilor victimelor traficului de ființe umane şi altor infracțiuni, cetățeni străini. Documentul integral poate fi accesat aici.

Cel de-al doilea document de referință prezentat participanților la webinar a fost studiul internațional „Permise de ședere, protecție internațională şi victime ale traficului de fiinţe umane: soluții durabile bazate pe dreptul internațional”. Un raport pe marginea principalelor concluzii și recomandări ale studiului a fost făcut de Tatiana Fomina, analistă politici publice a CI La Strada.

Evenimentul de astăzi s-a desfășurat în cadrul Proiectului regional – REST, menit să consolideze dreptul la ședere și la protecție a cetățenilor din țările slab dezvoltate, traficați în țările europene. Proiectul susținut de Consiliul Europei se implementează în Austria, Franța, Spania, Olanda, Serbia și Moldova.

Telefoane de încredere