Articole

Înapoi
Declarații

Transformarea instituției naționale responsabile de cooperarea intersectorială în domeniul contracarării traficului de ființe umane. DOCUMENT DE LUARE DE POZIȚIE

 

Introducere

Prezentul document de luare de poziție vine să evalueze preocupările privind transformarea de către Guvernul Republicii Moldova a Secretariatului Permanent al Comitetului Național pentru Combaterea Traficului de Ființe Umane (Secretariatul Permanent Anti-trafic/ SP AT).

Recent, Guvernul Republicii Moldova a adoptat Hotărârea cu nr. 915 din 24.09.2018, prin care alte două Hotărâri de Guvern (HG nr. 472/2008 și HG nr. 657/2009) au fost modificate și a fost creată o nouă subdiviziune a Cancelariei de Stat - Direcţia Secretariate Permanente. Noua Direcţie (formată din 7 persoane) a fost creată prin fuzionarea a trei secretariate, care activează actualmente în cadrul Cancelariei de Stat: SP AT, Secretariatul Consiliului Național pentru Protecția Drepturilor Copilului (1 persoană), Secretariatul Comisiei Naționale pentru Consultări și Negocieri Colective (3 persoane).

Noua Direcţie Secretariate Permanente este responsabilă, după cum este specificat în Hotărârea de Guvern, de „asistenţa organizatorică, informaţională şi de ţinere a lucrărilor de secretariat pentru organele consultative ale Guvernului” - organe existente la momentul actual sau care vor fi create în viitor- şi „dată în competenţa Cancelariei de Stat”. Acest lucru înseamnă că Direcţia, pe lângă cele trei instituții consultative menționate mai sus, ar trebui, de asemenea, să asigure activitatea Consiliului Național pentru Participare (HG nr. 11 din 19.01.2010), Consiliului Național pentru Drepturile Omului (Hotărârea Parlamentului nr. 89 din 24.05.2018) ș.a.

Decizia despre fuziunea a trei secretariate a fost luată ingnorându-se principiul transparenței activităţii de legiferare. Autorii Hotărârii de Guvern nu au efectuat consultări publice cu toate părțile interesate din cadrul societății civile și comunității internaționale, deși SP AT a fost creat cu sprijinul direct al partenerilor de dezvoltare. În ansamblu, SP AT - care joacă în prezent un rol crucial în coordonarea răspunsului AT la nivel național, fiind considerat unul dintre cei mai importanți piloni ai sistemului național AT, inclusiv pentru cooperarea internațională și cu societatea civilă - prin această decizie, a fost retrogradat și transformat în unitate de servicii logistice și de evidență.

Context

SP AT, cu patru angajați, care a activat în cadrul Cancelariei de Stat, a fost creat în anul 2011 la recomandarea și cu suportul financiar al partenerilor din comunitatea internațională AT (Ambasada SUA în Republica Moldova, OIM, OSCE, Centrul Internațional „La Strada”, etc.). Înainte să fi fost creat SP AT, funcția statului de coordonare a politicii AT la toate nivelurile se afla în declin și era sprijinită, în fond, de organismele internaționale și de societatea civilă. Din aceste considerente, scopul primar al creării SP AT a fost transmiterea responsabilității Guvernului pentru răspunsul anti-trafic la nivel național, îmbunătățirea cooperării intersectoriale și coordonării procesului de planificare, implementare şi monitorizare a politicii AT, inclusiv colectarea datelor și raportarea către mecanismele internaționale de monitorizare relevante (US TiP, UNODC Global Report, GRETA ș.a.).

În acel moment, a fost încheiat un acord neformal între partenerii de dezvoltare și Guvernul Republicii Moldova pentru a asigura durabilitatea şi eficiența funcționării, SP AT ar fi trebuit să aibă cel puțin 4 angajați cu normă deplină de muncă. Partenerii de dezvoltare au investit resurse financiare semnificative pentru a consolida capacităţile tehnice și umane ale SP și pentru a asigura durabilitatea și memoria instituțională a acestuia.

În doar 7 ani de activitate (2012-2018), SP AT, în colaborare cu comunitatea internațională AT și organizațiile societății civile:

a)    a elaborat, printr-o colaborare transparentă, trei Planuri de Acțiuni AT (2012-2013, 2014-2016, 2018-2020) și prima Strategie Națională AT (2018-2023), care au fost aprobate oficial de Guvern;

b)   a contribuit la dezvoltarea și îmbunătățirea cadrului juridic și normativ în domeniul AT, efectuarea studiilor, schimbului de informații și consolidării capacităților, în special la nivel local;

c)    a organizat colectarea de date și a monitorizat continuu procesul de implementare a politicii naționale AT; a editat 7 Rapoarte Naționale în domeniul AT;

d)    a creat și a menținut pagina web www.antitrafic.gov.md care este un canal important de comunicare pentru părțile interesate din comunitatea AT de nivel local, național și internațional;

e)    a stabilit relații puternice cu mecanismele externe de monitorizare și evaluare AT sus-menționate, cu Rețeaua Coordonatorilor Naționali AT din Europa de Sud-Est și cu alte platforme și mecanisme internaţionale AT;

f)     a colaborat cu diverse instituții naționale și internaționale în scopul organizării campaniilor AT, cum ar fi Ziua Europeană Anti-trafic, pe 18 octombrie;

g)    a facilitat comunicarea dintre stat și partenerii internaționali de dezvoltare în scopul evaluării necesităților și conceptualizării proiectelor și programelor relevante;

h)    a coordonat proiecte regionale și a facilitat consolidarea capacităților la nivel local;

i)     a contribuit la îmbunătățirea comunicării și cooperării dintre instituțiile de stat și cele neguvernamentale din domeniul AT la nivel local, național și internațional.

De-a lungul anilor, SP AT și-a asumat responsabilități în gestionarea răspunsului AT de nivel național și s-a dovedit a fi o componentă eficientă a cadrului instituțional și a sistemului național AT, în ansamblul său. Progresele semnificative înregistrate în organizarea răspunsului național AT în Republica Moldova în ultimii ani se datorează în mare măsură anume eficienței acestei unității de stat. Pe lângă toate, SP AT pare a fi singurul exemplu clar de unitate națională care a asigurat o coordonare intersectorială de succes în Moldova.

Situația la zi

Ideea fuzionării tuturor secretariatelor permanente, care funcționează în prezent în cadrul Cancelariei de Stat, este bună, în fond, deoarece permite diseminarea bunelor practici în dezvoltarea și coordonarea politicilor naționale și cooperarea intersectorială. Cu toate acestea, este inacceptabil ca funcțiile importante ale SP AT să fie trecute pe plan secund sau pierdute, după cum prevede respectiva Hotărâre de Guvern. Nu există nicio șansă ca cei 7 angajați ai Directiei Secretariate Permanente nou create să poată coordona eficient politici de stat în atâtea domenii, inclusiv în domeniul AT. Acest lucru pune în pericol implementarea Strategiei Naționale pentru Prevenirea și Combaterea TFU 2018-2023 (Hotărârea Guvernului nr. 461 din 22.05.2018) recent aprobate.

În plus, Hotărârea Guvernului nr. 915/2018 a demonstrat intenția de a reduce din numărul angajaților și de a subestima statutul SP AT. Altfel spus, prezenta hotărâre a înlocuit sintagma „secretariat permanent" cu noțiunea de „secretar" din Regulamentul Comitetului Național pentru Combaterea Traficului de Fiinţe Umane (TFU), aprobat prin HG nr. 472/2008. Totodată, SP AT dispare din structura Cancelariei de Stat (anexa 2 la HG nr. 657/2009). Diminuarea treptată a statutului SP AT a fost deja observată în ultimele 24 de luni. Dacă în perioada anilor 2012-2016 SP AT avea statutul de secție a Cancelariei de Stat, începând din octombrie 2016 acesta a fost redus la serviciu al Cancelariei de Stat, fapt care afectează semnificativ independența acestei unități. În prezent, SP AT și-a pierdut şi statutul de serviciu separat. De asemenea, s-a redus evident din personalul SP AT, de la patru angajați la unul. În această lună, șefa SP AT, care a asigurat răspunsul național AT și al SP ca atare, a fost concediată pentru o ușoară încălcare disciplinei de muncă, comisă pentru prima dată de la începutul activității sale. După cum știm, această decizie nu a fost coordonată cu Președintele Comitetului Național pentru Combaterea TFU, nici nu au fost luate în considerare explicaţiile salariatei şi succese sale anterioare. În prezent, un singur angajat asigură activitatea SP AT.

În același timp, există o tendință evidentă de restricționare treptată a libertății de luare a deciziilor și de exprimare a opiniei personalului SP AT, care trebuie să dispună de autonomia necesară pentru a-și îndeplini eficient principalele funcții. HG nr. 915/2018 exclude din Regulamentul privind organizarea și funcționarea Cancelariei de Stat norma privind dubla subordonare a SP AT (Secretarului General al Guvernului și Președintelui Comitetului Național pentru Combaterea TFU/viceprim-ministrului responsabil de realizarea politicii externe a ţării). În opinia noastră, această modificare a fost făcută pentru a accentua dependența SP AT de conducerea Cancelariei de Stat, fapt care presupune, cel puțin, cenzurarea deciziilor operative și acțiunilor SP AT, importanța cărora, pentru beneficiul eforturilor naționale AT, nu a fost pusă la îndoială niciodată, până în momentul operării amendamentelor sus-menționate. E cazul să reamintim că rolul SP AT se deosebește semnificativ de rolurile altor instituții care funcționează sub egida Cancelariei de Stat.

Având în vedere caracterul complex al fenomenului TFU (activitatea criminală transnațională, care, de obicei, este foarte schimbătoare și se adaptează rapid la schimbări), general recunoscută ca o provocare globală, Republica Moldova ar trebui să coordoneze corespunzător răspunsul național în domeniul AT, în conformitate cu principiile internaționale, standardele regionale și recomandările în domeniu. Astfel, Convenția Consiliului Europei privind lupta împotriva TFU (art. 29, 32, 35) subliniază necesitatea unei instituții specializate în coordonarea acțiunilor AT, cu un anumit nivel de independență, în scopul cooperării internaționale în domeniul AT și dezvoltării unui parteneriat strategic cu societatea civilă. HG nr. 915/2018 echivalează cu reîntoarcerea țării către situația care a existat înainte de crearea SP AT. Acest fapt subminează toate eforturile anterioare și anulează, practic, investițiile făcute de comunitatea AT și partenerii de dezvoltare în acest organism. Există riscul ca o astfel de reformă să aibă ca rezultat imediat ruinarea managementului politicii AT, parteneriatelor internaționale și regionale și compromiterea cooperării statului cu societatea civilă din domeniul AT din Moldova.

Recomandări

Facem apel către toți actorii comunității AT din Moldova și către partenerii de dezvoltare să susțină cu fermitate continuarea funcționării SP AT cu menținerea tuturor funcțiilor și rolului acestuia, ca o unitate de stat eficientă în coordonarea politicii naționale, crearea parteneriatelor și în cooperarea dintre toate părțile interesate din domeniul AT (stat, societatea civilă și comunitatea internațională).

Este extrem de important să solicităm Guvernului Republicii Moldova să-și îndeplinească angajamentele asumate anterior de a asigura:

a) continuitatea funcționării SP AT în cadrul Cancelariei de Stat cu staff complet (3-4 persoane);

b) dubla subordonare a SP AT:

-       funcțional - Președintelui Comitetului Național pentru Combaterea Traficului de Persoane / Ministrului Afacerilor Externe și Integrării Europene;

-       administrativ - Secretarului General al Guvernului sau unei persoane autorizate din cadrul Cancelariei de Stat;

c)condiții pentru implementarea deciziilor Comitetului Național și îndeplinirea tuturor funcțiilor actuale ale SP AT:

-       coordonarea multidisciplinară și intersectorială a activităților AT, desfășurate de instituțiile de stat, internaționale și societatea civilă;

-       planificarea, monitorizarea și evaluarea politicii naționale AT;

-       dezvoltarea și îmbunătățirea cadrului juridic și normativ în domeniul AT;

-       participarea directă la organizarea campaniilor AT, consolidarea capacităților, colectarea de date, cercetări și alte activități din domeniu;

-       dezvoltarea parteneriatelor cu toate părțile interesate din domeniul AT (instituții de stat și neguvernamentale), la toate nivelele (național, local și internațional), inclusiv parteneriatelor strategice cu societatea civilă;

-       dezvoltarea unor relații puternice cu mecanismele externe de monitorizare și evaluare;

-       reprezentarea și promovarea intereselor țării la forumurile internaționale și regionale privind problema AT;

-       altele.

d) menținerea nivelului corespunzător de independență a SP AT pentru implementarea deciziilor Comitetului Național pentru Combaterea TFU și pentru dezvoltarea cooperării internaționale în domeniul AT.

Nu ne putem permite să renunțăm la progresele realizate în dezvoltarea sistemului de coordonare a eforturilor AT în Republica Moldova. Dimpotrivă, Secretariatul Permanent al Comitetului Național pentru Combaterea Traficului de Ființe Umane trebuie menținut și consolidat.

Telefoane de încredere