Articole

Înapoi
Informativ

Societatea civilă este invitată să vină cu comentarii pe marginea proiectului unei strategii naționale de referire a victimelor infracțiunilor

Pe 31 iulie, membrii Alianței ONG-urilor active în domeniul Protecției Sociale a Copilului și Familiei (APSCF) au luat parte la un eveniment de validare a proiectul Strategiei Mecanismului național de referire pentru protecția și asistența victimelor infracțiunilor (MNRV) pe anii 2020 – 2030. Reprezentanta CI La Strada Moldova, Tatiana Fomina, analistă în domeniul politicilor publice și autoarea principală a proiectului, a prezentat colegilor de alianță principalele prevederi ale documentului, iar discuțiile care au urmat au ajutat la elaborarea recomandărilor ONG-lor active în domeniul drepturilor copiilor. Consultările au avut loc online și au fost organizate de secretariatul APSCF.

Strategie MNRV 2020-2030 are ca scop implementarea drepturilor victimelor infracțiunilor (traficului de fiinţe umane, violenței în familie, torturii, abuzului sexual, etc.), ca una dintre categoriile cele mai vulnerabile ale populației, în baza interacțiunii intersectoriale și interdepartamentale. Obiectivul principal al Strategiei MNRV este integrarea tuturor politicilor și serviciilor destinate victimelor infracțiunilor într-un sistem național unic, funcțional.

Proiectul Strategiei MNRV 2020-2030 a fost elaborat în 2018 - 2019 de un grup de lucru format de specialiști din cadrul Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale/MSMPS(4 pers.), experta La Strada Moldova şi 2 reprezentanți ai Misiunii OIM Moldova. Elaborarea Strategiei a fost posibilă datorită susținerii financiare a Ministerului Afacerilor Externe al Norvegieiîn cadrul proiectului de asistentă tehnică internațională „Suport pentru autoritățile naționale în promovarea răspunsului politic la traficul de ființe umane, cu respectarea deplină a drepturilor omului și drepturilor persoanelor traficate”/”Supporting national authorities to advance policy response to trafficking in human beings with full respect to human rights and rights of trafficked persons”.

Până în acest moment, Proiectul SNRV 2020-2030 a trecut prin 4 validări și consultări publice la care au participat aproape 200 de specialiști din cadrul instituțiilor de stat, ONG-urilor şi organizațiilor interguvernamentale. Până pe 10 august curent, societatea civilă este invitată să se expună pe marginea acestui proiect public. Strategia MNRV 2020-2030 urmează să fie aprobată oficial în septembrie 2020.

Telefoane de încredere