Articole

Înapoi
Activitate

La Strada Moldova este organizație-parteneră în cadrul proiectului internațional REST

CI La Strada Moldova a devenit membru de consorțiu în cadrul unui proiect internațional de cercetare, destinat îmbunătățirii calității serviciilor acordate victimelor traficului de ființe umane.

Context

Contrar standardelor internaționale și europene privind protecția pe termen lung a victimelor traficului de ființe umane, statele raportează un număr redus de cazuri în care ar fi acordat dreptul de ședere și / sau protecție internațională victimelor traficate, cetățeni străini. Accesul la drepturile acestor victime rămânăne limitat din această cauză.

Excluderea forțată din Regulamentul de la Dublin III în cadrul sistemului european comun de azil și repatrierile forțate vin în contradicție cu protecția pe termen lung a persoanelor traficate și ar putea spori riscurile de tratament inuman sau degradant în temenii articolului 4 din Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene.

Totodată, al cincilea Raport general privind activitățile GRETA[1] subliniază în mod special provocările legate de acordarea dreptului de ședere pentru persoanele traficate: „Există lacune semnificative în datele disponibile cu privire la cât de des este acordat azilul atunci când riscul persecuției este legat de traficul ființe umane ( …) Această lipsă de informații limitează înțelegerea noastră despre eficacitatea accesului la azil pentru victimele traficului de persoane”[2] și face dificilă implementarea eficientă a obligațiilor organizațiilor specializate în protecția victimelor traficului de ființe umane.

Scop

Proiectul REST încearcă să consolideze dreptul la ședere și la protecție a cetățenilor din țările slab dezvoltate traficați în Europa, concentrându-se pe lacunele și provocările legate de accesul lor la servicii calitative.

Proiectul se desfășoară în perioada august 2019 - martie 2021 și presupune activități de cercetare, formare și diseminare a rezultatelor între părțile interesate. Cercetarea este finanțată partial de Consiliul Europei.

REST este coordonat de LEFÖ-IBF și implementat în cooperare cu organizațiile partenere din cinci țări europene: Comité Contre l'esclavage Moderne (CCEM) din Franța, Proyecto Esperanza din Spania, CoMensha din Olanda, Astra din Serbia și Centru Internațional „La Strada”, Moldova. 

 

[1] Council of Europe’s Group of Experts on Action against Trafficking in Human Beings.

[2] Council of Europe, GRETA General Report on Greta´s activities (2016: 40)

Telefoane de încredere