Articole

Înapoi
Informativ

Implementarea prevederilor Convenției de la Lanzarote este abia la început în Republica Moldova

În perioada 20-21 februarie 2018, Ministerul Afacerilor Interne în parteneriat cu Consiliul Europei și Centrul Internațional ,,La Strada” a organizat masa rotundă cu genericul ,,Implementarea Convenției Consiliului Europei privind protecția copiilor împotriva exploatării și abuzului sexual: provocări și bune practici”.

La eveniment au participat membri ai Comitetului de la Lanzarote, experți internaționali și naționali din cadrul autorităților naționale și internaționale, ONG-uri, reprezentanți ai sectorului privat și mediului academic.

Subiectele-cheie puse în discuție au vizat cooperarea dintre părțile vizate în vederea implementării Convenției de la Lanzarote, prevenirea exploatării sexuale și abuzului sexual al copilului și consolidarea capacităților profesioniștilor în contact cu legea; criminalizarea și urmărirea penală a infracțiunilor recunoscute de Convenție, protecția copiilor împotriva exploatării sexuale și abuzului sexual facilitat de tehnologiile informaționale și ale comunicațiilor.

Participanții la masa rotundă au concluzionat că, în ceea ce privește prevenirea abuzului și exploatării sexuale a copiilor, mai ales prin intermediul TIC, situația din Republica Moldova nu s-a schimbat prea mult față de anii precedenți. Programa curriculară abordează foarte general și selectiv subiecte despre sexualitate și riscurile unor comportamente online. Nici părinții nu au cunoștințe și abilități suficiente pentru a le vorbi copiilor despre utilizarea în siguranță a internetului, dar și despre instrumentele de raportare și protecție existente. Pe de altă parte, programele de formare inițială și continuă a specialiștilor din domeniile social și educație nu le asigură setul minim de cunoștințe și abilități pentru a lucra cu copiii victime ale abuzurilor și exploatării sexuale Au fost evidențiate și unele deficiențe de realizare a actului de justiție și de apărare a drepturilor și intereselor copiilor victime, pe toată durata procesului penal.

Un raport mai detaliat al principalelor concluzii și recomandări ale lucrărilor mesei rotunde poate fi accesat aici.

Amintim că Republica Moldova a semnat în 2007 Convenția Consiliului Europei privind protecția copiilor împotriva exploatării sexuale și abuzurilor sexuale. Convenţia de la Lanzarote”, cum mai este numită aceasta,  ratificată de peste 20 de țări din cele 47 ale Consiliului Europei, a intrat în vigoare la 1 iulie 2010, iar pentru Republica Moldova - la 1 iulie 2012.

Telefoane de încredere