Articole

Înapoi
Declarații

Impactul COVID-19 asupra măsurilor de protecție a drepturilor victimelor traficului și exploatării

Criza provocată de coronavirus afectează astăzi practic toate țările lumii. Majoritatea statelor europene au pus deja în aplicare  măsuri de urgență pentru a preveni răspândirea pe scară largă a virusului COVID-19 și pentru a diminua riscurile acestuia pentru sănătatea populației. Și, deși aceste măsuri afectează populația la nivel global, totuși, noile circumstanțe economice și sociale au un impact deosebit de grav asupra grupurilor sociale marginalizate, inclusiv asupra miilor de migranți care muncesc în Europa, pentru salarii mici, fie în condiții la limită cu exploatarea, compensând astfel insuficiența forței de muncă din statele europene.

În acest context, platforma internațională a ONGurilor care promovează lupta împotriva traficului de ființe umane, La Strada International, vine cu un apel către statele-membre ale UE și guvernele naționale.

Printre provocările cele mai dificile pentru aceste grupuri de persoane, La Strada International identifică lipsa de securitate din cauza pierderii bruște a veniturilor, limitarea accesului la servicii de sănătate, la consiliere și adăposturi. Iar starea generală de incertitudine prin care trec acum miile de lucrători migranți  este alimentată și de lipsa informațiilor complete cu referire la drepturile lor în calitate de angajați, la compensațiile materiale care li se cuvin etc.

Pentru a stopa impactul negativ al COVID-19 asupra protecției drepturilor persoanelor traficate și/sau victime ale diverselor forme de exploatare, La Strada International solicită ca drepturile omului să fie puse la baza eforturilor de combatere a pandemiei și vine cu un șir de recomandări concrete în acest sens către guvernele țărilor-membre ale UE. Printre acestea:

  • Să fie consolidată solidaritatea europeană și să fie întreprinse măsuri de cooperare între statele membre ale UE în interesul persoanelor aflate în dificultate;

 

  • Să fie recunoscută contribuția lucrătorilor migranți la sprijinul economiilor europene și la compensarea deficitului forței de muncă;

 

  • Să fie asigurate cu bunuri și servicii de primă necesitate cele mai vulnerabile grupuri, inclusiv persoanele fără o viză de reședință stabilă sau fără un loc de muncă stabil,  garantând, totodată, că datele personale colectate prin furnizarea acestor servicii nu vor fi difuzate sau utilizate în scopul deportării acestor persoane.

 

  • Să fie identificate măsuri de sprijin finaciar  pentru toate persoanele care nu au acces la programe de asistență socială

 

  • Să le fie acordat ONG-urilor sprijinul financiar necesar pentru ca acestea să poată continua să ofere grupurilor vulnerabile asistență juridică și suport de în situații de urgență etc.

 

Declarația integrală a La Strada International către statele-membre ale UE poate fi accesată aici.  

Telefoane de încredere