Articole

Înapoi
Activitate

Comunitatea națională de profesioniști în domeniul investigării și judecării infracțiunilor privind viața sexuală este pregătită să preia bunele practici de la experții internaționali

Compatibilitatea normelor legale autohtone referitoare la infracțiunile privind viața sexuală cu standardele internaționale în domeniu este pusă în discuție astăzi, la Chișinău, în comunitatea națională de profesioniști.

Subiectul este evaluat în contextul unui atelier de lucru internațional, organizat de Ministerul Justiției al RM și Centrul Internațional „La Strada”.

Prezentă la eveniment, Ministrul Justiției al RM, Victoria IFTODI, a menționat în cuvântul de salut prin care a deschis lucrările atelierului: „Eradicarea fenomenului violenței domestice, care cuprinde atât violența fizică, sexuală, psihologică sau spirituală,  indiferent de sex sau vârstă, necesită nu doar întreprinderea unor măsuri din partea autorităților statului, dar și o sensibilizare cât mai largă în societate”. Doamna ministru a mai comunicat că Ministerul Justiției se află în plin proces de elaborare a noii strategii de reformă a sectorului justiției, iar îmbunătățirea legislației penale în domeniul combaterii infracțiunilor privind viața sexuală urmează a fi o prioritate în activitatea ministerului. „Cu această ocazie, doresc să evidențiez importanța și utilitatea discuțiilor din cadrul acestui atelier, ce vor aduce plus valoare procesului de creație legislativă”, a mai spus ministrul.

La invitația organizatorilor au răspuns peste 40 de participanți, printre care reprezentanți ai ministerelor de resort, reprezentanți ai Procuraturii Generale și Curții Supreme a Justiţiei, reprezentanți ai Inspectoratului General al Poliției, judecători și procurori practicieni și specialiști din cadrul ONG-urilor active în domeniul drepturilor omului.

Scopul principal al atelierului de lucru este consultarea, în mediul comunității profesioniștilor din domeniu, a setului de recomandări de îmbunătățire a normelor penale în domeniu. Discuțiile se concentrează în jurul unui raport complex, elaborat de experți naționali notorii, și coordonat de CI „La Strada”.

Daniela MISAIL-NICHITIN, Directoarea Programului Femei al CI „La Strada” și coordonatoarea raportului, a explicat: „Exercițiul de astăzi este un pas important pentru Republica Moldova în apropierea ei de momentul ratificării Convenției de la Istanbul. Or, el urmărește trei mari obiective. În primul rând, e nevoie să discutăm divergențele dintre legea națională și standardele internaționale. În al doilea rând, vrem să discutăm propunerile de modificare a cadrului normativ național. Și, bineînțeles, vom analiza practica acelor țări, care au ratificat deja Convenția de la Istanbul și au avansat spre un răspuns eficient în cazurile de violență sexuală”.

Unul dintre principalii speakeri din cadrul atelierului, Nicola-Daniel CANGEMI, şeful Departamentului demnitate umană şi egalitate de gen al Consiliului Europei, a argumentat nevoia de schimbare a interpretării tradiționale a violului, reflectată actualmente de cadrul legal penal al Republicii Moldova. Acesta a făcut referire la una dintre hotărârile Curții Europene a Drepturilor Omului, care prevede că o abordare rigidă a urmăririi penale a infracțiunilor sexuale, cum ar fi necesitatea de a dovedi rezistența fizică în toate circumstanțele, riscă să lase anumite tipuri de viol nepedepsite, periclitând protecția efectivă a persoanei.

”Consimțământul este esențial cand vine vorba despre relațiile sexuale. Desigur, acest lucru nu înseamnă că trebuie să semnezi un contract. Dar este esențial ca partenerii să comunice între ei și să se asigure că toate activitățile sexuale în care se angajează vor avea loc cu consimțământul reciproc, a spus GANGEMI. - Elementul central al definiției violenței sexuale din Convenția de la Istanbul este lipsa consimțământului oferit benevol de către victimă. Această definiție nu pune accentul pe utilizarea forței sau a amenințărilor de către agresor. Nici nu necesită dovada opunerii rezistenței fizice sau verbale de către victimă”- a mai specificat expertul internațional.

Participanții la atelier iau cunoștință de cum au adaptat Spania și Suedia noua lege a consimțământului la cadrul normativ legal autohton. Bunele practici ale acestor două state, cu provocări și modalități concrete de soluționare, sunt prezentate experților noștri de către Elena Laporta Hernandez, avocată, expertă specializată în drepturile femeii (Madrid) și, respectiv, de Silvia Ingolfsdottir Åkermark, avocată, procuror în demisie (Stockholm).

Telefoane de încredere