Articole

Înapoi
Declarații

Ana REVENCO: „NU ne putem permite să transformăm acum Secretariatul Permanent Antitrafic într-o simplă unitate de servicii logistice și de evidență”

Centrul Internațional La Strada Moldova vine să-și exprime profunda îngrijorare și dezacordul în legătură cu restructurarea Secretariatului Permanent al Comitetului Național pentru Combaterea Traficului de Ființe Umane (Secretariatul Permanent Anti-trafic/ SP AT). Declarația vine în condițiile în care, pe 24 septembrie curent, Guvernul RM a operat schimbări radicale în statutul și modul de funcționare a unuia dintre cei mai importanți piloni ai sistemului național anti-trafic.

În fiecare an, în contextul Zilei Europene de luptă împotriva traficului de ființe umane, pe lângă acțiunile continue de prevenire, răspundeam multiplelor solicitări din partea societății civile și comunității locale anti-trafic și veneam cu activități de instruire în domeniul prevenirii traficului de ființe umane. Astăzi însă simțim nevoia să abordăm un subiect de importanță crucială pentru politica națională anti-trafic. Credem că, în acest an, întreaga comunitate anti-trafic din Republica Moldova ar trebui să se abțină de la flash-moburi, lansarea baloanelor și tăierea panglicilor, pentru a-și focusa atenția asupra restructurării Secretariatului Permanent Antitrafic, operate de către Guvernul Republicii Moldova subit, necoordonat și cu încălcarea principiului transparenței juridice. Căci nu ne putem permite să transformăm tocmai acum Secretariatul Permanent Antitrafic într-o simplă unitate de servicii logistice și de evidență”, a specificat Ana REVENCO, Directoare Executivă a Centrului Internațional La Strada.

Amintim că, prin hotărârea Guvernului cu nr. 915 din 24.09.2018, a fost creată o nouă subdiviziune a Cancelariei de Stat - Direcția Secretariate Permanente. Aceasta a fost creată prin fuzionarea a trei secretariate, care activează actualmente în cadrul Cancelariei de Stat: Secretariatul Permanent Anti-trafic, Secretariatul Consiliului Național pentru Protecția Drepturilor Copilului și Secretariatul Comisiei Naționale pentru Consultări și Negocieri Colective.

Autorii Hotărârii de Guvern nu au efectuat consultări publice cu toate părțile interesate din cadrul societății civile și comunității internaționale, deși SP AT a fost creat cu sprijinul direct al partenerilor de dezvoltare, în momentul în care funcția statului de coordonare a politicii AT la toate nivelurile se afla în declin și era sprijinită practic doar de organismele internaționale și de societatea civilă.

Deși prezentată ca un efort menit să consolideze schimbul de informații şi diseminarea bunelor practici în dezvoltarea și coordonarea politicilor naționale și cooperarea intersectorială, fuziunea introduce de fapt modificări esențiale în mandatul şi modul de funcționare a SP AT. Este inacceptabil ca funcțiile-cheie ale SP AT să fie trecute pe plan secund sau pierdute, după cum prevede respectiva Hotărâre de Guvern. Acest lucru pune în pericol însăși implementarea Strategiei Naționale pentru Prevenirea și Combaterea TFU 2018-2023.

La Strada vine cu un apel către toți actorii comunității anti-trafic din Moldova și către partenerii de dezvoltare - să susțină cu fermitate continuarea funcționării SP AT cu menținerea tuturor funcțiilor și rolului acestuia în calitate de unitate centrală de stat de coordonare a politicii naționale anti-trafic.

Solicităm Guvernului Republicii Moldova să-și îndeplinească angajamentele asumate anterior de a asigura:

  • continuitatea funcționării SP AT în cadrul Cancelariei de Stat cu personal complet (3-4 persoane);
  • dubla subordonare a SP AT;
  • condiții pentru implementarea deciziilor Comitetului Național și îndeplinirea tuturor funcțiilor actuale ale SP AT;
  • menținerea nivelului corespunzător de independență a SP AT pentru implementarea deciziilor Comitetului Național pentru Combaterea TFU și pentru dezvoltarea cooperării internaționale în domeniul AT.

Considerăm că Secretariatul Permanent Anti-trafic a fost până acum singurul exemplu clar de unitate națională care a asigurat o coordonare intersectorială de succes în domeniul anti-trafic. Nu ne putem permite să renunțăm la progresele realizate în dezvoltarea sistemului de coordonare a eforturilor AT în Republica Moldova, mai cu seamă acum, când traficul de ființe umane devine un fenomen din ce în ce mai complex.

Mai multe detalii despre evoluția situației, contextul în care a fost creat și a activat SP AT până la operarea modificărilor cu referire la noul său statut, dar și despre argumentele în defavoarea restructurării acestei unități pot fi găsite în documentul de luare de poziție al Centrului Internațional La Strada Moldova.

Telefoane de încredere