Articole

Înapoi
Informativ

A fost publicat Raportul integral al Comisarei pentru Drepturile Omului a Consiliului Europei, pentru Republica Moldova

Comisara pentru Drepturile Omului a Consiliului Europei, Dunja Mijatović și-a publicat raportul asupra vizitei sale în Republica Moldova. În luna martie curent, reprezentanta CoE a întreprins o vizită de lucru în Republica Moldova, inclusiv la Comrat și Tiraspol, în urma căreia a elaborat un raport cu recomandări pe care autoritățile țării noastre ar trebui să le aplice în mai multe domenii specifice care vizează respectarea drepturilor omului: prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și violența în familie, drepturile copiilor, drepturile persoanelor cu dizabilități , drepturile romilor etc.

Cu referire la legislația privind violența în familie și punerea în aplicare a acesteia, în conformitate cu standardele internaționale, Comisara recomandă autorităților moldovenești să ratifice fără întârziere Convenția de la Istanbul.

„Guvernul ar trebui să se asigure că publicul dispune de informații exacte despre adevărata natură și dimensiunile fenomenului violenței împotriva femeilor și violenței în familie, dar și despre măsurile de răspus și prevenire a acestui fenomen, prevăzute în Convenția de la Istanbul", scrie Dunja Mijatović.

Printre recomandările cu care vine Comisara CoE în acest sens se regăsesc:

  • Extinderea rețelei de adăposturi și servicii de asistență pentru victimele violenței în familie și îmbunătățirea accesului la justiție, în comun cu organele de drept și de justiție;
  • investigarea eficientă a cauzelor și tratarea corectă a acestora din perspectiva egalității de gen ș.a.

Dunja Mijatović a solicitat promovarea unei culturi a respectului pentru drepturile copilului, inclusiv prin consolidare suplimentară a cadrului național pentru eliminarea violenței împotriva copiilor, prin încurajarea schimbării atitudinilor în raport cu pedeapsa corporală și promovarea unei justiții prietenoase pentru reabilitarea și reintegrarea copiilor.

Reprezentanta CoE și-a exprimat îngrijorarea în legătură cu discursul de ură care vizează femeile și persoane LGBTI, perpetuat în special de către liderii politici în timpul campaniilor electorale.

„Autoritățile moldovenești trebuie să-și asume responsabilitatea pentru combaterea discursului de ură și să-și transpună angajamentul într-o strategie vizibilă”, subliniază Comisara pentru drepturile omului a Consiliului Europei.

Raportul integral al Comisarulei pentru Drepturile Omului a Consiliului Europei, pentru Republica Moldova – aici.

Comentariile autorităților Republicii Moldova – aici.

Telefoane de încredere